Onderkomen buitenlandse werknemers haven: “We zullen de regels handhaven”

Foto: HogelandNieuws

HET HOGELAND – De SP speelde hard op het orgel tijdens de raadsvergadering over de kwestie van de huisvesting van de vloed aan werknemers die naar de Eemshaven komen.  De tijdelijke werknemers moeten worden ondergebracht en de SP wil geen toestanden meer zoals die zich in het verleden in plaatsen als Uithuizermeeden voorgedaan hebben, uitpuilende pensions, hotels en andere gelegenheden met werknemers onder niet bepaald fatsoenlijke omstandigheden ondergebracht.

De kwestie is er een met een oud staartje. Vorig jaar nam de gemeenteraad van Eemsmond een motie aan om in de toekomst een eind te maken aan de  misstanden rond de tijdelijke werknemers in het havengebied. Initiatiefnemer van deze motie was de fractievoorzitter van Gemeentebelangen Eltjo Dijkhuis, die sprak van huisjesmelkers praktijken die de leefbaarheid van de dorpen aantasten. En laat nu Eltjo Dijkhuis als wethouder in de gemeente Het Hogeland voor dit onderwerp verantwoordelijk zijn.

Hoe de wethouder dergelijke toestanden gaat voorkomen, zo wilde Sandra Herkströter weten. Wethouder Dijkhuis: “Er zijn 3200 plekken nodig. Een groot deel daarvan – zo’n 2000 – is al in bestaande, reguliere hotels, pensions ondergebracht. Ja, wij willen een rol in de huisvesting om excessen te voorkomen. Als locaties in beeld komen zal ik direct de betrokkenen uitnodigen om te bespreken wat de regels zijn en waar men zich aan houden moet. De ambitie is dat er niet veel meer bijkomt in de dorpskernen en vooral dat we de regels zullen handhaven.”

Herkströter liet weten: “We houden het in de gaten. We willen niet dat lokale initiatieven worden weggedrukt doordat huisjesmelkers panden opkopen of tijdelijk huren./BM

 

Reacties