Gemeentegarantie op lening voor vv Winsum ondanks ontbreken van beleid

Een impressie van het toekomstige gebouw van vv Winsum.
Foto: vv Winsum

HET HOGELAND – Het was een heel interessante discussie in de gemeenteraad over de garantstelling van de gemeente voor de lening van 350 duizend die vv Winsum nodig heeft voor de bouw van een nieuw clubhuis. De kwestie is eigenlijk: heeft de gemeente beleid hiervoor?  

De zaak is vrij eenvoudig zo op het oog. De voetbalclub moet een eigen bijdrage leveren voor de nieuwbouw van een mooie kantine. Totale kosten van het geplande pand op het sportcomplex ten westen van Winsum: 1,9 miljoen en vv Winsum draagt daar 350 duizend aan bij. De tijd dringt, de aanleg van het sportcomplex is al begonnen.

De club wil een lening sluiten bij de Nederlandse Waterschapsbank tegen twee procent wat een jaarlijkse last van 15.000 aan rente en aflossing zou betekenen. Voor Attje Waal van de VVD was het geen probleem: “Het collegeprogramma is vóór bevordering van sociale cohesie en sportstimulering. Door de fusie van de twee Winsumer clubs is een prachtige vereniging ontstaan, gedragen door vrijwilligers.”

Jaap Heres (PvdA) stelde het scherp: “Er is geen beleid voor het afgeven van gemeentegaranties op leningen. Het staat niet in het collegeprogramma. Is er een limiet voor garantstellingen? Als straks bijvoorbeeld het multifunctioneel centrum van Bedum langs komt, waar baseren we ons dan op om dit dan af te wijzen of te ondersteunen? Wat er nu gebeurt is dat we eerst garant gaan staan en er daarna beleid voor ontwikkelen.” Roelf Torringa (GB) had eerst een compliment: “De fusie van de clubs in Winsum laat zien dat er geen krimp is maar kracht.” Maar: “We moeten nu garant staan en daarna pas beleid ontwikkelen voor garantstellingen.” Harma Dost van het CDA voerde aan dat de bouw van het sportcomplex al begonnen is. “Het sportcomplex een plan is met een geschiedenis vanaf 2014. Er is echter geen beleid voor garantiestellingen bij leningen. En ik vraag me ook af wat dit besluit voor gevolgen heeft als andere initiatieven hiermee bij de gemeente aankloppen.” Voor Theo de Vries van de CU is het nieuwe onderkomen “een mooie ontwikkeling. Maar er is geen beleid voor dergelijke garantiestellingen. Hoe moet dat nu verder.”

Sportwethouder Harmannus Blok prees de voetbalclub als “een initiatief van onderop”. “Er is inderdaad nog geen beleid voor garantiestellingen. Echter, er is urgentie. Het oude gebouw is al gesloopt. De aannemer oefent druk uit op de start van de bouw. Iedere maand vertraging kost geld.” Hij deed de raad de toezegging dat er snel aan de gang wordt gegaan met het ontwikkelen van beleid voor dergelijke kwesties. Hij werd bijgevallen door wethouder Eltjo Dijkhuis die over de financiën gaat, die zei dat er op korte termijn een discussie met de raad moet komen over wat  tot de taken van de gemeente behoort en wat niet.

Er zaten nog andere kwesties aan deze zaak, maar het belangrijkste punt is dat de gemeente geen beleid voor dergelijke garanties heeft. Iedereen gunde vv Winsum die garantiestelling en iedereen voelde aan dat er urgentie was en dat het sportpark er komen moet, met goede huisvesting voor de voetbalclub. En toch: bestuurlijk zat het niet op het paadje. Overigens, Peter Ritzema (CDA en lid van het bestuur van vv Winsum) en Gerke Kersaan (GB en bekend tegenstander van één facet van het sportpark) onthielden zich als belanghebbenden van stemming./BM

Reacties