Winsum financieel 4,5 ton negatief over 2018

Foto: Archief HN

HET HOGELAND – In totaal hebben de voormalige gemeenten De Marne, Bedum en Eemsmond vorig jaar 1,5 miljoen op het huishoudboekje over gehouden. Winsum heeft 2018 afgesloten met een tekort van ruim viereneenhalf ton. Het eindresultaat is dat de vier gemeenten een miljoen hebben overgehouden.

Dit laat het college van b. en .w in de jaarrekening van 2018 weten. Het college vraagt de gemeenteraad het positieve saldo van ruim een miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve van Het Hogeland. De gemeente Bedum boekte een overschot van ruim vier ton; De Marne en Eemsmond sloten het jaar af met een positief saldo van respectievelijk ruim zes en ruim vijf ton. Alleen de gemeente Winsum liep uit de pas: die boekte een tekort van ruim viereneenhalve ton.

Per saldo bedraagt het positieve resultaat – na aftrek van al voorgenomen maar nog niet uitgevoerde investeringen – ruim een miljoen euro. Het college stelt de gemeenteraad voor dat bedrag toe te voegen aan de reserves. De raad behandelt de jaarrekeningen op 3 en 10 juli.

β€œHet tekort van de voormalige gemeente Winsum kan voor een belangrijk deel op het conto van de herindeling worden geschreven. Door de gemeentelijke herindeling moest veel extern personeel worden ingehuurd. De nieuwe Winsumer woonwijk Munster liet in 2018 daarnaast een negatieve exploitatie zien,” aldus het college van b. en w.

Reacties