Woonstichting verwerpt kritiek van Huurdersfront op Operatie Bedum

Foto: HogelandNieuws

BEDUM – Wat inmiddels de ‘Operatie Bedum’ heet, blijft ook in de media een lokaal oorlogje. De woningstichting Wierden en Borgen verwerpt de kritiek van het Huurdersfront op het voorlopig plan voor de probleemhuizen Bedum.

Operatie Bedum gaat over de woningen in de Professorenbuurt, de Borgen- en Zeeheldenbuurt in Bedum. Begin dit jaar maakte Wierden en Borgen bekend dat er voor 101 woningen de slopershamer aan te pas komt en er nieuwe woningen voor in de plaats komen. 76 woningen worden gerenoveerd en 23 woningen krijgen een groot onderhoud beurt. En dat plan schoot het Huurdersfront in het verkeerde keelgat en Front-woordvoerder Jan Dijkema greep weer naar het toetsenbord. De kern van zijn betoog is de bekende eis van het Huurdersfront: Alles slopen en aardbevingsbestendige woning voor neerzetten.

De directeur van Wierden en Borgen, Peter van Heeswijk, reageert op de kritiek van het Huurdersfront.

Wierden en Borgen doet maar wat, is het verwijt.

“Er zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de huizen in de drie buurten. Wat moet je met deze woningen naar huidige maatstaven? Technische adviseurs, techneuten, bouw- en woningtoezicht van de gemeente hebben rapporten uitgebracht. Op grond daarvan is gekeken naar wat er gesloopt moet, wat met renovatie op peil is te brengen en wat met een groot onderhoud beurt toe kan. We baseren ons op onderzoek van deskundigen. De suggestie dat we maar wat doen, is volkomen onterecht. Ja, we hadden deze woningen eerder moeten aanpakken. In 2015 hebben we besloten te wachten met het groot onderhoud. Dat was ingegeven door de situatie toen dat geheel onduidelijk was wat er met de aardbevingsschade gaat gebeuren. We liepen het risico in onderhoud en renovatie te investeren met de mogelijkheid dat twee jaar later woningen worden afgekeurd, en er andere regelingen zouden gelden. Dat was toen verstandig.”

Dit levert niet wat je noemt een situatie van prettig wonen op.

“Het is een gegeven dat het aardbevingsgebied voor iedereen een nachtmerrie is. Het wisselend beleid van de regering, er komen instanties op en verdwijnen weer. Op een bepaald moment hebben we op de knoop doorgehakt. We gaan de woningen aanpakken. We willen geen onveilige woningen, dus wordt een aantal gesloopt. Een deel gerenoveerd en een deel krijgt groot onderhoud. Hiermee krijg je woningen die aan de huidige eisen voldoen. Alles slopen is niet noodzakelijk en daarnaast moeten we ook zorgvuldig omgaan met geld dat de huurders hebben opgebracht. We hebben gekeken naar wat nodig is om een woning toekomstbestendig te maken. In sommige gevallen moeten we slopen, in andere gevallen volstaat renovatie of groot onderhoud. Als later blijkt dat de woningen ook nog versterkt moeten worden, dan doen we dat. Voor nu gaan we door met onze plannen voor deze buurten, omdat deze situatie niet langer mag voortduren.”

Het draait dus om het aantal te slopen huizen, alles of 101?

“Het Huurdersfront blijft de aantallen aanvechten. Wij hebben die aantallen vastgesteld aan de hand van advies van diverse deskundigen. Die onderzoekers werken met NEN-normen, gestandaardiseerde normen, die doen niet maar wat. Het Huurdersfront verwijt ons dat we onze eigen woningen keuren. Dat is onjuist, wij keuren ons eigen vlees niet zelf. Er is nog een ander ding. Het Huurdersfront stelt telkens weer dat onze mensen die bij het project betrokken zijn, niet deskundig zouden zijn. Hier is geen discussie over mogelijk.”

Hoe lang gaat de Operatie Bedum duren?

“Over een half jaar is de planning definitief is de planning duidelijk. Samen met de projectcommissie worden de plannen uitgewerkt. In deze projectcommissie zijn bewoners uit de drie buurten vertegenwoordigd en de huurdersorganisaties. We hebben afstemming met de gemeente over de aanpak van de leefbaarheid in de wijken, dat gaat over straatverlichting, riolering, dat soort zaken.  Beschermde planten en dieren in de buurt. Het hele project gaat vijf jaar duren. Ik wil nog een keer benadrukken dat we transparant zijn. Met nieuwsbrieven, overleg met vertegenwoordigers van de bewoners, met de woonconsulent en de opzichter van het project, we zoeken het gesprek. En als er iets fout gaat, zoek contact met ons. In dit complexe proces kunnen we niet alles weten en er gaan wel eens dingen mis. Meld dat.”

Berto Merx

Reacties