“Laten we ons nog langer bedonderen?”

Foto: Archief HN

WINSUM – Laten we ons nog langer bedonderen en afleiden of gaan we voor de feiten en de waarheid? Dat is wat wat Team Teuben – bij monde van Anton Teuben – zich afvraagt. Onderstaande ingezonden brief is onbewerkt overgenomen. 

Beste vrienden, cursisten, oud-medewerkers, volgers, getuigen, sympathisanten en alle andere lezers,

In de laatste 20 jaar heb ik jullie allemaal mogen ontmoeten op cursussen, presentaties (o.a. de Disclosure tour) en bij de verkiezingen van SOPN in 2012 en bezochten jullie onze locaties in Winsum (2002-2004), Bedum (2005), Zuidlaren (2006 en 2007), Grijpskerk (2008), Groningen (2009), Barneveld (2010), Soest (2011-2013), Groningen (2014) en weer in Winsum sinds 2015. Duizenden mensen die mij en ons mede de kennis hebben gegeven wat zich in Nederland en wereldwijd in de laatste tientallen jaren heeft voltrokken.

Het is nu 2019 en ik wil niet meer teveel ingaan op hetgeen wat wij vanaf het begin in 2002 tot NU hebben meegemaakt. Wij begonnen de informatie te verspreiden als klokkenluider, onderzoeker en meldpunt wat we sinds 1985 hadden ontdekt en uitermate goed hadden onderzocht. Voor velen was dat in 2002 nog abracadabra maar nu zijn ze op de hoogte. Dit ging over o.a. de gevolgen van geo-engineering, chemtrails, GMO, big pharma, mind control, straling en het belabberde nieuws en we gaven inzicht wie op deze wereld de touwtjes (poppetjes) in handen hebben. Waar wij ons vooral sinds het begin op hebben gefocust was altijd het benoemen van bewijsbare oplossingen en feiten voor de problemen waar wij mensen mee worden geconfronteerd. Met name de mogelijkheden die ontstaan door de Schumann resonantie te integreren en alle chakra’s te openen, hebben duizenden mensen de ervaring en het inzicht gekregen wie wij zelf zijn. Verder hebben wij iedereen altijd geadviseerd om je energie in positieve onderwerpen te stoppen.

Velen die de cursus hebben gevolgd zijn consequent gebleven en gebruiken dagelijks hun verkregen kennis om de verbinding te maken en aan hun bewustzijn toe te voegen. Echter een groot gedeelte van de cursisten zijn zich wel degelijk ‘bewust van’ het feit dat zonder Schumann resonantie leven onmogelijk is op aarde, maar hebben niet de tijd genomen om het elke dag te onderhouden. Bewust van iets zijn, is niet hetzelfde als bewustzijn.

Binnen de gezondheidszorg wordt het steeds breder bekend en erkend dat de Schumann resonantie de ‘missing link’ is in zowel de psychische als fysieke gezondheidszorg. Nu we te maken hebben met 4G en binnenkort 5G en de schadelijke gevolgen voor natuur en mens is middels de wetenschappelijk bewezen hartslag van de aarde het mogelijk om je tegen deze stralingsgevolgen te beschermen en je herstellend vermogen te activeren.

Disclosure is er allang op velerlei gebied, begint nu door te dringen en grote vormen aan te nemen. Waarom het steeds stagneerde, kwam door hooggeplaatste personen in media en op politieke en bestuurlijke posities. Door hun hoge opleiding en beloning gevangen gezet en bang om hun reputatie, titels en beloning te verliezen. Velen op die posities beginnen nu in te zien en te beseffen dat ze iets groots over het hoofd hebben gezien en hun vertrouwen en reputatie snel aan het verliezen zijn. Als zij de moed hebben om de talloze bewijzen te onderzoeken en bespreekbaar te maken, kunnen ze hun gezicht nog redden.

Dit geldt ook voor eigenaars en nieuwssites die mensen dagelijks in angst en twijfels houden met een stroom van informatie waar weinig wat mee kunnen. De nieuwsverzamelsite ‘Hoe zit het nu echt’ is dus geen weergave van hoe het echt is. Onrechtmatige eigenaars van sites mogen daar hun dagelijkse afleidende nieuws plaatsen. Het is wederom geld wat bepaalt en niet de intentie en liefde om het bewustzijn te verhogen. Feiten worden bewust verzwegen met name over buitenaards contact in Nederland. Let wel, niemand in Nederland is 34 jaar UFO-meldpunt en heeft zoveel getuigen en hun ervaringen aangehoord en als waar beoordeeld. Redacties geven hun volgers het idee dat dit niet in Nederland voorkomt en weigeren de feiten uit Nederland onder de loep te nemen en te vermelden. Gelukkig wordt internet en de vele onzin-sites en -informatie door velen doorzien en krijgen we een goed inzicht waar redacties (vaak eenlingen) hun energie in stoppen en daarmee hun eigen realiteit blootleggen.

Het is voor ons onbegrijpelijk dat de Schumann resonantie en de wetenschappelijk bewezen mogelijkheden niet door iedereen wordt opgepakt. Is er dan geen besef meer dat zonder onze zon en deze trilling leven onmogelijk is? De vele sites die jaren geleden vaak met onze hulp groot zijn geworden, vroegen we parallel aan ons te opereren, samen te werken en die informatie te verspreiden wat essentieel is om in deze hectische periode energetisch te blijven staan. Helaas zijn er vele eigenaren van sites die een andere keuze hebben gemaakt.

Tijdens de presentaties en cursussen heb ik bekend gemaakt dat de kennis en inzichten die ik heb gekregen zijn voortgekomen uit buitenaards contact wat zich al in 1979 bij mij openbaarde en wat ik toen nog niet realiseerde. We zijn nu 40 jaar verder en met de universele informatie en de ervaringen die ik van de talloze getuigen in de tientallen jaren dat ik/wij als UFO-meldpunt, klokkenluider en onafhankelijk persbureau heb ontvangen, is voor ons zeer veel duidelijk geworden. Deze nieuwe kennis en ervaringen gebruiken wij tijdens de cursussen en presentaties en is voor vrijwel iedereen te begrijpen. Iedereen kan beoordelen wat waar of niet waar is wat ze tijdens de Schumann cursussen hebben ervaren en gecreëerd door zelf met de gegeven kennis aan de slag te gaan. Naast het wetenschappelijke bewijs… ben je zelf het bewijs wat er allemaal mogelijk is en dat alles om energie en liefde draait.

Veel van jullie hebben een lange tijd weinig van ons vernomen. De mogelijkheden waren er gewoonweg niet. Na alle gebeurtenissen en vervelende infiltraties en acties in de laatste jaren om mij/ons te verhinderen om onze bevindingen en ervaringen publiekelijk te maken… hebben wij met de verkregen universele kennis en hulp vele hindernissen overwonnen. We hebben ons voorbereid op de waarheid die uiteindelijk aan het licht zou komen en nu overal aan de oppervlakte verschijnt en waarbij wij vanuit Winsum een belangrijke universele duit in het zakje doen.

We zoeken nu weer contact met veel van onze oud-lezers, vrienden, volgers, cursisten en medewerkers om een nieuwe schone media te creëren waarin we met hulp van mensen met onvoorwaardelijke intenties duidelijkheid kunnen scheppen in de warboel van informatie. We richten ons tot alle medemensen met bewijs, feiten, voorbeelden en universele inzichten hoe we met elkaar kunnen bijdragen aan een schone, gezonde, vredevolle, liefdevolle en respectvolle planeet. Met elkaar zijn we in staat om alle misstanden recht te zetten als we geen energie meer verspillen aan de problemen en schandalen, maar de oplossing benoemen en er boven staan in positiviteit en liefde en compassie. Als we weer weten wie we zelf zijn en optimaal gebruik kunnen maken van de (vrije) energie oftewel Schumann resonantie zijn we tot dingen in staat wat anderen een utopie noemen.

Dit leven op aarde was een harde leerschool die velen nu hebben doorlopen en waar we met compassie en begrip de eindeloze stroom van mensen die nu wakker worden, doorheen loodsen.

Universe is magic and love the key… de sleutel zijn wij zelf en daarmee openen we vele deuren naar een nieuwe gelukkige, gezonde, respect- en liefdevolle realiteit, volop met oplossingen voor (nog) bestaande problemen… een andere keuze is er niet meer.

Iedereen van jullie die ons onvoorwaardelijk wil ondersteunen met deze missie verzoeken wij onze nieuwsbronnen te volgen voor verdere aankondigingen. Wij verzoeken een ieder die achter onze informatie staat dit zoveel mogelijk op zoveel mogelijk plaatsen en via social media onder de aandacht te brengen en te delen. Iedereen mag weten wat zich in Nederland heeft voltrokken en wat we in Winsum (Gron.) hebben ontdekt en meegemaakt en als oplossing kan dienen.

Team Anton Teuben

Cookieinstellingen