Subsidie voor leefbaarheidsprojecten in Warffum en Uithuizen

Foto: Archief HN

HET HOGELAND – De gemeente Het Hogeland heeft voor twee projecten die de leefbaarheid van de omgeving verbeteren in totaal 568.000 euro aan subsidie toegekend gekregen. Het gaat om een project voor de herinrichting van de Oosterstraat in Warffum en voor beschermd wonen in Uithuizen. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten vandaag besloten.

Een belangrijke subsidievoorwaarde is dat inwoners, bedrijven en/of organisaties intensief bij de planontwikkeling betrokken zijn of worden.

Herinrichting Oosterstraat Warffum

De Oosterstraat in Warffum is onderdeel van het beschermd dorpsgezicht in Warffum en is een belangrijke doorgaande weg door het centrum. Door deze straat opnieuw in te richten, ontstaat een andere sfeer in het dorp en wordt een aantrekkelijker leef- en woonomgeving gecreëerd. De oude, historische situatie wordt gerespecteerd. Ook de bereikbaarheid naar het nieuwe dorpshuis is van belang voor de leefbaarheid van het dorp en de omgeving.

De herinrichting van de Oosterstraat is een van de punten waarop door bewoners is aangedrongen. Het project is opgenomen in de zogenaamde ‘gebiedsagenda’ voor Warffum. Het dorp heeft te maken met negatieve trends en ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing, teruglopende werkgelegenheid en het verdwijnen van voorzieningen zoals winkels. Een werkgroep van dorpsbewoners en andere belanghebbenden, zoals gebruikers van de weg, gaat de herinrichting uitwerken. Dat gebeurt onder regie van de gemeente.

Wethouder Eltjo Dijkhuis reageert verheugd op de subsidietoekenning: “Dorpen als Warffum zijn kwetsbaar, de herinrichting van de Oosterstraat kan er aan bijdragen die kwetsbaarheid te verminderen en het tij te keren. Een vernieuwde Oosterstraat draagt bij aan de uitstraling, de leefbaarheid en de vitaliteit van het dorp.”

Beschermd wonen Uithuizen

Cosis, Lentis, Noorderzorg en Woonzorg Nederland hebben het initiatief genomen om te komen tot samenwerking op het gebied van wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en dienstverlening in Uithuizen. Hiermee willen de initiatiefnemers een veilige woonomgeving creëren voor mensen die intensieve zorg nodig hebben, zoals mensen met dementie, een verstandelijke of psychische beperking of mensen met een psychiatrische beperking.

De subsidie is onder meer bestemd voor een begeleider die het proces van samenwerking en afstemming samen laat komen.

Reacties

article
142735
HET HOGELAND – De gemeente Het Hogeland heeft voor twee projecten die de leefbaarheid van
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20190709/subsidie-voor-leefbaarheidsprojecten-in-warffum-en-uithuizen/
2019-07-09T23:45:39+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2019/07/09234511/Geld1.jpg
Nieuws