Woningcorporaties stoppen met experiment versterken woningen

Foto: Archief HN

De versterkingspilot Herstellen, Versterken, Verduurzamen en Verbeteren (H3V) uit 2015 stopt. De pilot was een overeenkomst tussen acht woningcorporaties in het aardbevingsgebied en de NAM voor het versterken, verduurzamen en verbeteren van 1650 huurwoningen. Ruim 600 woningen zijn de afgelopen jaren vanuit deze samenwerking versterkt en verduurzaamd. Sinds de start van de pilot is er veel veranderd in het versterkingsdossier. Dit heeft tot gevolg dat de versterkingspilot stopt. Het Huurdersfront Bedum stelt in een reactie: “Huurders zijn van de regen in de drup beland,”

In maart 2018 maakte minister Wiebes bekend de gaswinning in Groningen af te bouwen. Ook kwam er een pauze in de versterkingsaanpak. De minister liet nader onderzoek uitvoeren naar de veiligheid. Vervolgens maakte de minister bekend de hra-methode te hanteren als basis voor de versterkingsopgave. Dit is een berekening om te bepalen bij welke woningen de kans aanwezig is dat deze niet aan de veiligheidsnormen voldoen. Veel woningen hoeven hierdoor niet langer versterkt te worden. Ook heeft de overheid de schade-afhandeling en de versterkingsopgave van NAM overgenomen. Daarom hebben de corporaties en NAM besloten de H3V-overeenkomst te ontbinden, aldus een woordvoerder van de corporaties.

Voor 769 huurders van zeven woningcorporaties betekent dit dat hun woning op dit moment niet versterkt hoeft te worden. Deze woningen hebben volgens het hra-model geen risicoprofiel. Wel vindt jaarlijks een herberekening plaats van het hra-model. Daardoor is er een kleine kans dat een woning uit deze groep dan alsnog een risicoprofiel krijgt. In dat geval wordt de woning onderdeel van de versterkingsaanpak van de overheid. Voor 354 huurders uit de pilot geldt dat hun woning in de afgelopen jaren al onderdeel is geworden van de gebiedsgerichte aanpak of eind 2018 een risicoprofiel heeft gekregen.

Aan het verduurzamen en verbeteren van de woningen leveren de corporaties en NAM nog steeds een bijdrage. Voor 769 huurders van Stichting Uithuizer Woningbouw, Woningstichting De Delthe, Woonstichting Groninger Huis, Woningstichting Wierden en Borgen, Lefier en Acantus is circa € 20.000 per woning beschikbaar. Dit is inclusief de woningen die tussentijds zijn toegevoegd aan het totaal aantal woningen. Per type woning en woonomgeving moet bekeken worden wat nodig is en wat de mogelijkheden zijn. Afgesproken is dat de woningen binnen vijf jaar zijn verduurzaamd en verbeterd. Hoe en wanneer de verschillende corporaties dit gaan doen, is nog niet bekend. Huurdersorganisaties en bewoners worden hierbij betrokken en worden door de eigen woningcorporatie nader geïnformeerd.

H3V is in 2015 gestart als pilot om 1650 huurders aardbevingsbestendige en duurzame woningen te bieden. Een overeenkomst tussen NAM en de acht woningcorporaties Stichting Uithuizer Woningbouw, Woningstichting De Delthe, Woongroep Marenland, Woonstichting Groninger Huis, Woningstichting Wierden en Borgen, Lefier en Acantus. Het was een unieke situatie. Er was geen handleiding die de organisaties uit de kast konden trekken. De pilot was naast het bieden van aardbevingsbestendige en duurzame en comfortbale woningen ook bedoeld om te leren. Terugkijkend hebben de acht corporaties, samen met NAM, het Centrum Veilig Wonen (CVW) en zeven verschillende aannemers 612 woningen aangepakt. Alle partijen hebben veel geleerd. Niet alleen technisch gezien, maar ook in de omgang met bewoners. De evaluatie van de eerste 175 woningen leverde op dat bewoners over het algemeen tevreden waren met het resultaat, maar minder tevreden waren met de gehele totstandkoming van het resultaat.

In een reactie stelt het Huurdersfront Bedum: “Dat de NAM en de woningcorporaties het wel een goed idee vonden om oude versleten rijtjeswoningen te redden van de ondergang in plaats van ze gewoon te vervangen, wordt op zeer pijnlijke wijze duidelijk. We waren niet de enige die dit van veraf konden zien aankomen, de bouwkundigen verklaren het nu zelf ook.  Hoe dit heeft kunnen gebeuren gaat de komende tijd vast nog een zeer interessant vraagstuk worden. Wij wisten dus dat deze bewustmakende klapper zou komen, beter laat dan nooit zullen we dan maar zeggen. Helaas dat teveel huurders er te laat zijn achter gekomen, want voor degene die met dit mislukte proefproject te maken hebben gehad zal de klap het hardst zijn. Die zijn namelijk van de regen in de drup beland en dat hadden wij graag anders gezien. Dit had gewoon voorkomen kunnen worden, als er met de realiteit gedeald was. Je kan van een verrotte Lada geen mooie Porsche maken.”

Reacties

article
142869
De versterkingspilot Herstellen, Versterken, Verduurzamen en Verbeteren (H3V) uit 2015 stopt. De pilot was een
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20190711/woningcorporaties-stoppen-met-experiment-versterken-woningen/
2019-07-11T23:09:22+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2019/07/11230903/ARD_1447-2.jpg
Nieuws