Boeren geschoffeerd door D66

Foto: HogelandNieuws

HET HOGELAND – De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in mei belangrijke uitspraken gedaan in het landelijke stikstofdossier. Er wordt in Nederland zoveel stikstof geproduceerd dat er nadelige gevolgen zijn en er natuurlijke vegetatie verloren gaat.

Conform Europees recht is Nederland verplicht te zorgen voor een gunstige staat van instandhouding daarvan. Nederland bedacht een oplossing: het Programma Aanpak Stikstof (PAS), maar de Raad van State heeft geoordeeld dat de beoordeling die aan het PAS ten grondslag ligt niet aan deze eisen voldoet. De Raad van State stelt dat de verwachte positieve effecten van de maatregelen de negatieve effecten van activiteiten niet kunnen verzachten.

De Tweede Kamer stelde vragen aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de gevolgen van deze uitspraken voor (onder meer) infrastructuur en woningbouwprojecten in het land. Resultaat: er liggen tientallen projecten stil te wachten op nieuwe vergunningen.

De focus en inzet van de minister en de andere betrokken overheidsinstanties zijn vooral gericht op het uitwerken van een aanpak voor de korte termijn.

D66- Kamerlid Tjeerd de Groot kwam maandag met dé oplossing: door de Nederlandse veestapel met de helft te laten inkrimpen neemt de uitstoot van stikstof drastisch af en komt er ruimte voor woningbouw.

Een regelrechte klap in het gezicht van boeren.

HogelandNieuws vroeg de boeren Philip Elsinga, Kor Berghuis en Sjouke Elzinga om een reactie.

Reacties