Opinie: Nacht van Winsum, vergunning terecht of niet?

Foto: HogelandNieuws

De schets van een bestuursrechtelijke analyse van de verlening van de evenementenvergunning voor de Nacht van Winsum, schoot Natasja Vesper  die namens de Stichting Horeca Winsum, de vergunning aanvroeg, in het verkeerde keelgat.  Natasja Vesper klom achter het toetsenbord: “Ik wil even de andere kant belichten.”

Ik wil hier graag de andere kant van de zaak belichten. De Nacht van Winsum word al vele jaren georganiseerd, in ieder geval sinds de jaren 90 van de vorige eeuw. Jaren van melding maken, afspraken maken enzovoorts. Vorig jaar is een en ander al wat veranderd, en nu, nieuwe gemeente, nieuwe regels. Kijk het rustig even na op de website van onze gemeente, een vergunning aanvragen is geen sinecure meer.

Maar we doen dat, vroeger 8 weken van tevoren, nu 12 (sorry, ook in de APV heb ik alleen de 12 weken kunnen vinden) en naar eer en geweten vullen we alles in. Aanhangig zijn nog wat regels aangaande de categorie waarin het evenement zich bevind waardoor aanvullingen noodzakelijk zijn. Wij weten niet in welke categorie we ons bevinden maar we vertrouwen erop dat de ambtenaren, belast met de beoordeling, dat wel weten en we sturen alles op, inclusief tekening op schaal.

Na beoordeling word ons verteld wat we nog moeten indienen gezien de categorie en we doen dat. Nog een overleg op het gemeentehuis met de ambtenaren die eindverantwoordelijk zijn voor het afgeven van de vergunning (ik zeg eindverantwoordelijk, want er zijn nogal wat mensen/instanties/organisaties etc. die er ook wat van mogen vinden) en samen proberen we de puntjes op de i te zetten. En ja, de 6 weken dat omwonenden en anderen er nog bezwaar tegen mogen maken zijn al lang gepasseerd. Er gaat nog wat tijd overheen, mailtje links en rechts. Iedereen, wij, de gemeente, de mensen die belast zijn met de veiligheid (hebben we niet stiekem een Monstertruck-optreden ertussen gepropt) hebben ons best gedaan, en ja, één dag voor de Nacht van Winsum is de definitieve vergunning pas afgegeven.

En ja, publicatie in de krant een week later is een beetje vragen om moeilijkheden.

We zijn Nederlanders. We klagen graag. En veel. Vooral sinds we Facebook hebben  is het erg makkelijk om onze gevoelens te spuien (doe ik ook). Maar in dit geval; we hebben een overgangsjaar, we proberen aan elkaar en de nieuwe regels te wennen. Ja ik weet ook dat er nogal veel gebeurd is met niet-verleende vergunningen. Kan ik niet over meepraten, was ik niet bij.

We only had one job. Nacht van Winsum. Vergunning is verleend, beetje aan de late kant. Maar is al ca. 30 jaar laatste vrijdag van augustus. Volgend jaar is dat 28 augustus.

U kunt alvast uw beklag gaan indienen bij de gemeente. Dat werkt beter dan via Facebook.

Natasja Vesper

Reacties