“Ed Stoop visvijver” in Winsum?

WINSUM – Een ingenieuze werkboot (harkboot) werkt zich sinds maandagmorgen door de vijver tussen de basisscholen de Tiggeldobbe en de Piramiden. Het doel van de werkzaamheden, in opdracht van de Hengelsportfederatie, is om de vijver te schonen van rotzooi, overtollige waterplanten en om te toveren tot een zogenaamde Ed Stoop vijver. Gemeente Het Hogeland neemt ook deel aan de opschoonactie, zij voert de troep af.
Het uiteindelijke doel is, in het kader van ‘samen vissen’ van SportvisserijNL, om een veilige, toegankelijke en aantrekkelijke visvijver te creëren.  De infrastructuur rond de vijver is erg geschikt  voor jeugd, maar ook toegankelijk voor ouderen en minder validen.  Na de totstandkoming van de Tirrel kan er ook een mooie verbinding aan de waterkant tot stand komen.
Lokaal initiatiefnemer Peter Brouwer, die Henk Mensinga, directeur Sportvisserij Groningen Drenthe, wees op de mooie kansen voor jeugd en ouderen: “Als het lukt om de visstand op niveau te krijgen, willen we activiteiten voor de jeugd gaan organiseren.We zien onze kinderen liever aan de waterkant dan achter de spelcomputer.”
Basisschool De Tiggeldobbe ziet ook kansen in het kader van De Tirrel en natuuronderwijs.
 
De harkboot moet flink aan de bak bij het schonen van de toekomstige visvijver. De boot loopt regelmatig vast op de bodem. Om het project te laten slagen zal de vijver waarschijnlijk ook moeten worden uitgebaggerd.

Reacties