Baistemaart 2019 moeilijker bereikbaar door afsluitingen

WINSUM – Van 17 tot en met 21 oktober aanstaande vinden de evenementen rond Baistemaart plaats. De meeste inwoners van Winsum hebben waarschijnlijk de werkzaamheden bij de spoorwegovergang op de Meeden en de borden bij de spoorwegovergangen op de Onderdendamsterweg, de Trekweg naar Onderdendam en bij de Zijlvestweg al wel gezien.

De spoorwegovergangen op de Trekweg naar Onderdendam en de Onderdendamsterweg zijn van 19 tot en met 23 oktober afgesloten. De, nieuw geplaatste installatie bij de overgang Zijlvestweg, is waarschijnlijk tijdens genoemde dagen nog niet in gebruik. De afsluitingen kunnen met name op de dag van de Baistenmaart (21 oktober) voor overlast zorgen.
Veiligheid
Voor wat betreft de veiligheid lijken er geen problemen te verwachten. Vragen aan de Veiligheidsregio leveren de volgende antwoorden op:
– De Veiligheidsregio is door gemeente Het Hogeland op de hoogte gesteld van de Baistenmaart en het programma daar omheen.
– Op het moment dat er hulp gevraagd wordt van ambulance, brandweer, politie en/ of andere hulpverleners wordt er direct via de meldkamer melding gemaakt van de afsluitingen en wordt de aanrij-route snel en zo goed mogelijk aangepast.
Gemeente
Een woordvoerder van gemeente Het Hogeland antwoordt desgevraagd: “Verkeer uit en naar het oosten wordt via Tinalinge/Baflo omgeleid.
Er komen borden om de route aan te geven. Geen bemoeienis van gemeente. Het is een project van Prorail.
De overgangen op de Trekweg naar Onderdendam en de Onderdendamsterweg worden ook afgesloten voor fietsers en voetgangers, die kunnen gebruik maken van tunnel onder het station.”
Zie kaart:
1. Overgang op de Meeden
2. Overgang bij Zijlvestweg
3. Overgang Trekweg naar Onderdendam
4. Overgang Onderdendamsterweg

Reacties