Raad van State: Zware hoogspanningsverbinding noordelijk Nederland mag doorgaan

Foto: Archief HN

HET HOGELAND – De aanleg van de 389 kilovolt hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten mag doorgaan. De Raad van State heeft dat vastgesteld. Met slechts één voorwaarde: De kabels moeten beter in het landschap worden ingepast. Dat heeft de Raad van State besloten. Het Rijk krijgt een half jaar de tijd om hiervoor met een beter voorstel te komen.

De hoogste rechtbank voor bestuursrecht verwierp een reeks bezwaren van organisaties zoals natuur- en milieufederatie Groningen en particulieren. Eigenlijk veegde de raad ze van tafel. De ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken krijgen 26 weken de tijd om een nieuw landschapsplan te maken. Het huidige plan is niet concreet en niet duidelijk genoeg. Maar uitstel betekent dus geen afstel. De Raad oordeelde dat men een hoogspanningslijn niet onzichtbaar kan maken maar wel beter in het landschap kan worden opgenomen.

De nieuwe kabel loopt vanaf de Eemshaven, langs Delfzijl, Loppersum naar Bedum en door naar Zuidhorn om bij Vierverlaten te eindigen. De hoogspanningskabel is nodig omdat netbeheer Tennet op de bestaande 220 kv verbinding onvoldoende capaciteit heeft om stroom van nieuwe zonneparken en windparken op het landelijk hoogspanningsnet te kunnen afvoeren.

Reacties