Mogelijk woningen op terrein overbodige schoolgebouwen in Winsum

CBS De Piramiden
Foto: HogelandNieuws

WINSUM – Het college van b. en w. wil onder voorwaarde toestaan dat op de locatie van de huidige CBS De Piramiden of die van OBS De Tiggeldobbe in Winsum woningbouw wordt gerealiseerd door de initiatiefgroep ‘55+ Wonen Winsum.

De beide basisscholen nemen op termijn intrek in het project De Tirrel. De initiatiefgroep heeft plannen om op een van de schoollocaties rond de 16 huur- of koopwoningen te realiseren in de vorm van een hofje. Het idee is om het voor oudere bewoners, die omzien naar elkaar, mogelijk te maken om tot hoge leeftijd zelfstandig te kunnen blijven wonen. De initiatiefgroep kan door de toezegging van de gemeente op korte termijn subsidie aanvragen uit de ‘Stimuleringsregeling Wonen en Zorg’ van het ministerie van VWS. De groep kan dan verdere stappen zetten in de planontwikkeling en potentiële belangstellenden gaan werven. Verantwoordelijk wethouder Eltjo Dijkhuis over de plannen: “Wij stimuleren als gemeente graag particuliere initiatieven voor woonvoorzieningen en als wij dit kunnen faciliteren doen wij dat dan ook graag”.

Reacties