Subsidies voor Het Hogeland, Voedselbanken en Maxima

Foto: Archief HogelandNieuws

GRONINGEN – Gedeputeerde Staten van Groningen heeft besloten een subsidie te verlenen van 100.000 euro aan de gemeente Het Hogeland. Dit geld is bestemd voor planvorming voor doorstroming van landbouwverkeer, doorgaande routes en verkeersveiligheid in Ulrum, Leens en Wehe-den-Hoorn. GS verlenen ook een subsidie van 40.000 euro aan Voedselbanken Groningen en een subsidie van 15.000 euro aan Samenwerkingsverband Kledingbanken Maxima.

Reacties