Hans Wolzak (IJsvereniging Baflo) geeft bestuurshamer over

Aftredend voorzitter Hans Wolzak geeft de hamer over
Foto: HogelandNieuws

BAFLO – “Ik hoop dat het goud komt. Mor as je me nödig hebb’m, ken je mie altied bell’n.” Dat waren de woorden van de aftredende Hans Wolzak toen hij de voorzittershamer aan z’n opvolger Nico Buurma gaf. Dit gebeurde tijdens de goed bezochte jaarlijkse ledenvergadering in de zaal van café Beuving.

Na 35 jaar lid van het bestuur te zijn geweest – waarvan de laatste 23 jaar als voorzitter – vond Hans Wolzak het wel genoeg en stelde zich niet herkiesbaar voor het voorzitterschap van de Bafloër ijsclub.

De aftredende voorzitter heeft roerige tijden meegemaakt tijdens zijn periode. Mooie sportieve hoogtepunten waren de drie Noorderrondritten – waarbij startplaats Baflo uiteraard op een grote bijdrage van het bestuur kan bogen – alsmede de marathons die op ijsbaan ’t Olhof in Rasquert zijn verreden. Minder leuk waren een rechtszaak tegen de ijsvereniging en de schade naar aanleiding van de aardbevingen.

Onder toeziend oog van de 34 aanwezigen ontving Hans Wolzak – als dank voor z’n jarenlange inzet – uit handen van z’n opvolger Nico Buurma een mooie plaquette met daarop twee Friese doorlopers, een bos bloemen en een groot vleespakket.

Scheidend voorzitter Hans Wolzak toont trots de “scheuvels op ’n plaank”

Het bestuur bestaat nu uit Nico Buurma (voorzitter), Steven Boekschoten (secretaris), Gerard ten Brink (penningmeester) en bestuursleden Freerk Cleveringa, Gerard Ellerkamp, Bianca Flikkema en Henk Haaksema./AT

Reacties