Brede steun voor minimabeleid, zorgen om financiële positie ervan

Foto: Artists in Residence.

UITHUIZEN – Veel lof mocht wethouder Mariette de Visser in ontvangst nemen bij de behandeling van het minimabeleid van de gemeente. Het minimabeleid werd raadsbreed goedgekeurd.

Opvallend, uniek in het beleid is de invoering van een ov-kaart voor minima. Regelingen als de compensatie van het eigen risico en de fashioncheque worden versoberd. Een aantal regelingen blijft intact zoals Leergeld. Het gemeentebestuur zit vast aan financiële beperkingen om mooie ideeën toch niet te kunnen uitvoeren. Maar, tegelijk is de wethouder in staat geweest om het beleid te vernieuwen en minder effectieve maatregelen aan te pakken en nieuwe maatregelen aan te brengen. En er zijn tikkende kassa’s. Iedere bijstandsgerechtigde die aan een baan wordt geholpen met loonsubsidie, levert een vermindering van de pot voor bijstand op en tegelijk een verhoging van de uitgaven voor loonsubsidies. Dit is een open eind-regeling waarbij succes leidt tot verhoging van de uitgaven.

Theo de Vries van de CU stipte de twee lastige kwesties aan die bepalend zijn voor minimabeleid: “De financiële grenzen en het wel of niet kunnen bereiken van mensen die deze steun nodig hebben. Het instellen van een serviceteam dat dit bereik nog beter moet maken, verdient een compliment.”

Jan Willem Nanninga van de PvdA gaf de wethouder een pluim voor het draagvlak dat ze voor het beleid heeft georganiseerd: “Ik zie dat er overleg is geweest met belangengroepen en betrokken instellingen en organisaties. Het is een breed gedeeld beleid. We zien ook een spanning op enerzijds beleid vernieuwen en stabiliteit handhaven. We weten niet hoe de wijzigingen uitpakken en daarom wil ik aandringen op evaluatie van het beleid op gezinsniveau. Hoe pakt dit beleid concreet in een gezin uit, daar zou evaluatie zich op moeten concentreren.” Alle fracties maakten zich zorgen over de financiële ontwikkelingen voor het ontwikkelde beleid.

De SP bracht een detail in met vervelende gevolgen. De 50 euro die de gemeente bijdraagt aan de verjaardag voor kinderen wordt afgeschaft en volgens plan zou deze bijdrage aan het ‘kinderfeestje’ via de Voedselbank in nature gaan lopen, via de Stichting Jarige Job. In de oude regeling gold het inkomenscriterium van 120 procent van het sociaal minimum, waar het beleid op is gebaseerd. Het probleem is dan dat de Voedselbank een lager criterium gebruikt waardoor een aantal kinderen uit de boort zou vallen. Jan Willem Nanninga had de oplossing. Als men de regeling Jarige Job via de stichting Leergeld aanvraagt, komt men in aanmerking hiervoor op basis van de 120 procent norm. Wethouder de Visser bevestigde deze Leergeldroute.

Reacties