Regels voor gebruik ‘knalapparaten’ door akkerbouwers

Foto: Archief HN

HET HOGELAND – Het college heeft regels vastgesteld voor het gebruik van zogenaamde ‘knalapparaten’. Die worden door akkerbouwers gebruikt om vogels te verjagen en zodoende het gewas te beschermen.

De regels geven onder meer aan hoe ver zulke apparaten van woonbebouwing, wegen en recreatiegebieden kunnen worden geplaatst. Ook is bepaald hoe hoog het geluidsniveau van de knalapparaten mag zijn, binnen welke tijdstippen ze mogen worden gebruikt en hoe vaak er per uur mag worden geknald.

Voor de knalapparaten golden in de vier oude gemeenten al voorschriften. Die zijn nu geharmoniseerd.

Akkerbouwers die van de apparatuur gebruik willen maken, moeten dat minimaal 24 uur van te voren bij de gemeente melden.

Agrariërs die eerder aanvragen voor het gebruik bij de vroegere gemeenten hebben gedaan, worden over de nieuwe regels geïnformeerd.

Reacties