Belastingservice voor minima

Foto: HogelandNieuws

HET HOGELAND – De Belastingdienst verzoekt velen om vóór 1 mei 2020 de belastingaangifte over 2019 in te dienen. De stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum Gr., FNV Belastingservice, Mensenwerk Hogeland en Biblionet Groningen gaan ook dit jaar gezamenlijk de belastingservice organiseren. 

Dit houdt in dat in maart en april 2020 de mensen met een laag inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau) en woonachtig in de gemeente Het Hogeland gratis kunnen worden geholpen met de aangifte Inkomstenbelasting 2019, de Toeslagen en eventueel het verzoek om kwijtschelding Gemeentelijke Heffingen en Waterschapslasten.

Op afspraak (aanmelding) doet Mensenwerk Hogeland dit in 4 bibliotheken: Bedum, Leens, Uithuizen en Winsum.

Waar en wanneer

Bibliotheek Bedum

donderdag 26 maart en 16 april

Bibliotheek Leens

woensdag 18 maart en 15 april

Bibliotheek Uithuizen

woensdag 11 maart en donderdag 2 april

Bibliotheek Winsum

woensdag 4 maart en 1 april

FNV/Stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum Gr. doet dit in de Poort (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) in Winsum op woensdagmiddag 15 april van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur.

U kunt zich voor De Poort opgeven bij Henk Wolters telefoon 06-23672464 of e-mail [email protected] onder vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

U krijgt in alle gevallen een schriftelijke uitnodiging, waarbij wordt aangegeven welke benodigde papieren (zoals uitnodigingsbrief Belastingdienst, een actieve Digidcode, jaaropgaven, loonstrook/uitkeringsspecificatie enz.) u moet meenemen.

Reacties