Geen Centraal Eindexamen middelbare scholieren

Foto: Youtube

DEN HAAG – Het Centraal Eindexamen voor middelbare scholieren wordt geschrapt om de strijd tegen het coronavirus het hoofd te bieden. Na de zomer kunnen leerlingen gewoon naar het mbo, de hogeschool of de universiteit, zo laat minister Slob weten. Het halen van de schoolexamens, die leerlingen ter voorbereiding op de landelijke examens hebben gemaakt, is genoeg voor een diploma.

Verschillende onderwijsorganisaties riepen de overheid al langer op de examens te schrappen. Die roep werd alleen maar luider sinds het kabinet maandag nog strengere maatregelen nam om de opmars van het coronavirus te stoppen.

De centrale schriftelijke examens voor vmbo’ers, havisten en vwo’ers zouden 7 mei beginnen. Vmbo’ers zouden vanaf 30 maart al aan de slag gaan met hun praktijkexamens en digitale examens.

Onderwijsminister Arie Slob laat aan de scholen over wanneer ze hun laatste schoolexamens inplannen en hoe ze die afnemen. Een leerling die slaagt voor zijn schoolexamen krijgt een diploma. Normaliter maakt het schoolexamen de helft van het eindcijfer uit.

Het kabinet kondigde maandagavond onder andere een verbod aan op alle bijeenkomsten tot 1 juni. Justitieminister Fred Grapperhaus zei toen nog dat voor scholen een andere regeling geldt. Maar onderwijsbond AOb noemde het doorgaan van de eindexamens toen al ‘ondenkbaar’.

Reacties