Drie locaties in Kantens in beeld voor tijdelijke woningen (besluit 10 maart)

Foto: Archief HogelandNieuws

HET HOGELAND – De versterking van woningen in Kantens komt op gang. De eerste stap is het vinden van een locatie voor tijdelijke woningen. De inwoners van Kantens zijn door de gemeente gevraagd mee te denken waar die woningen moeten komen. Er zijn 17 suggesties bij de gemeente ingediend. Het college van B&W heeft daaruit drie locaties gekozen die het meest aan de gestelde randvoorwaarden voldoen.

Op een van de locaties komen rond de 20 tijdelijke woningen. Vorig jaar heeft de gemeente Het Hogeland een plan van aanpak opgesteld om in verschillende dorpskernen te komen tot bouwkundige versterking of sloop en nieuwbouw van woningen.

Kantens is het eerste dorp in Het Hogeland waar grootschalige versterking van woningen plaats gaat vinden. In eerste instantie worden 17 particuliere- en huurwoningen aan de Kooistraat aangepakt. De bewoners van die woningen verhuizen naar de tijdelijke huizen.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de keuze van de drie locaties toe te lichten tijdens een inloopbijeenkomst voor de inwoners op 17 maart. Door de Coronacrisis is daarvan afgezien. Alle inwoners hebben in plaats daarvan een brochure ontvangen waarin de 17 aangedragen locaties worden gepresenteerd. Ook wordt aangegeven waarom locaties zijn afgevallen.

Kantsters konden tot en met 25 maart reageren op deze drie voorkeurslocaties. Het college neemt op dinsdag 31 maart een definitief besluit.

De versterkingsoperatie wordt vervolgens door NCG verder vormgegeven. Daarbij wordt ook samengewerkt met woningstichting De Delthe, eigenaar van een aantal huurwoningen in het dorp.

De gemeente Het Hogeland grijpt de versterkingsoperatie aan om samen met de inwoners van Kantens plannen te ontwikkelen voor de toekomst van het dorp.

Reacties