Gemeenteraad vergadert 8 april over noodzakelijke besluiten 

Foto: Archief HogelandNieuws

HET HOGELAND – De gemeenteraad van Het Hogeland komt op 8 april om 19.00 uur bijeen om noodzakelijke besluiten te kunnen nemen. Om een rechtsgeldig raadsbesluit te kunnen nemen is een quorum – een minimum aantal raadsleden – nodig. Dit is de helft van het aantal raadsleden + 1. Dit betekent dat er deze raadsvergadering 15 raadsleden aanwezig zijn, naar rato van het aantal raadszetels verdeeld over de fracties. Alle besluiten van de vergadering zijn digitaal voorbereid. De reacties van de verschillende fracties op de raadsvoorstellen en de reactie door het college worden voorafgaand aan de raadsvergadering bij de vergaderstukken geplaatst op www.raadhethogeland.nl.

De raadsleden zijn tijdens deze raadsvergadering zo kort als mogelijk bijeen. Het accent ligt tijdens de korte vergadering vooral op het nemen van de noodzakelijke besluiten; het stemmen. De gemeenteraad moet daarvoor ‘fysiek’ bij elkaar komen. Digitale besluitvorming is volgens de gemeentewet (nog) niet mogelijk. Naar verluid is de Rijksoverheid bezig om met een noodwet op afstand vergaderen toch mogelijk te maken.

Alle maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden in acht genomen. Raadsleden zitten op meer dan 1,5 meter afstand in de raadszaal. Bovendien worden de zaal en alle apparatuur vooraf grondig schoongemaakt en ontsmet. Ook worden geen toehoorders tot de vergaderzaal toegelaten. De mogelijkheid om te kunnen inspreken wordt vervangen door de mogelijkheid de raad schriftelijk – over een geagendeerd voorstel – te benaderen via [email protected] De griffie adviseert dit zo spoedig mogelijk te doen na het raadplegen van het betreffende voorstel.

“Dit was een moeilijke beslissing. Ondanks deze bijzondere tijd, kunnen we het democratische proces niet stil zetten. Ook niet op lokaal niveau. De raad is het hoogste orgaan van de gemeente. Af en toe zal er vergaderd moeten worden. Daarom laten we de raadsvergadering, met een groot aantal aanpassingen, doorgaan. Mocht er vanuit de Rijksoverheid een noodverordening worden gemaakt waarbij digitale besluitvorming in de zin van stemmen op afstand wettelijk wordt toegestaan, dan heroverwegen we dit besluit natuurlijk. Ook omdat dan elk raadslid een bijdrage kan leveren”, aldus burgemeester Henk Jan Bolding, voorzitter van de gemeenteraad.

De raadsvergadering is 8 april vanaf 19.00 uur te volgen via de livestream op www.raadhethogeland.nl. Ook de raadsagenda staat op deze website. Als door veranderende omstandigheden de raadsvergadering niet doorgaat of op een ander moment wordt gehouden, wordt dit op www.raadhethogeland.nl kenbaar gemaakt.

Reacties