Omgevingsvergunning voor dorpshuis Oosternieland

Perceel Oosternielandsterweg 41, nu een grasveldje
Foto: HogelandNieuws

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een dorpshuis in Oosternieland. Dorpsbelangen Oosternieland wil de ruimte die is ontstaan door de sloop van een woning na aardbevingsschade invullen door een dorpshuis te realiseren.

Dorpsbelangen wil met die voorziening de leefbaarheid voor de inwoners vergroten. Het gaat om het perceel Oosternielandsterweg 41. Tijdens de inspraakprocedure zijn vijf zienswijzen ingediend. Die zienswijzen zijn ongegrond verklaard en hebben niet geleid tot wijziging van de oorspronkelijke vergunning. Wel zijn er naar aanleiding van de zienswijzen aanvullende voorwaarden in de vergunning opgenomen zoals het realiseren van parkeerplaatsen. Ook is de ruimtelijke onderbouwing aangepast.

Dorpsbelangen is gevraagd extra aandacht te besteden aan draagvlak voor de voorziening in het dorp.

Reacties