Beperkingen van Wmo-vervoer door corona

Foto: HogelandNieuws

HET HOGELAND – De tijden van het Wmo-vervoer zijn met ingang zaterdag 28 maart veranderd als gevolg van de coronacrisis. Gezien de huidige omstandigheden wordt er alleen gereden tussen 07.00 en 21.00 uur. Ook het reserveren van ritten is alleen op dit tijdstip mogelijk.

Buiten dit tijdstip is er geen vervoer mogelijk en kan er ook geen rit worden gereserveerd. “Daarnaast willen wij u erop wijzen dat als u wel vervoerd moet worden de onderstaande richtlijn wordt gehanteerd door uw vervoerder,” zo laten de vervoersbedrijven en Publieksvervoer Groningen Drenthe weten

De vervoerders houden vanaf heden rekening met de hieronder genoemde richtlijn zoals die is afgegeven door het KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer). “Uiteraard dient iedereen zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en adviezen zoals die vanuit Den Haag zijn gegeven. Gezond verstand en afvragen of u echt noodzakelijk de deur uit moet en dan met zo weinig mogelijk personen en het liefst alleen,” zo stellen zij.

Als er een vervoersvraag binnenkomt vraagt de centralist/telefonist of het vervoer echt noodzakelijk is. Als dat niet zo is, wordt de rit ontraden. Voor de chauffeurs gelden een aantal richtlijnen. Zo moet passagiers zoveel mogelijk zelf in- en uitstappen en zelf de gordel om doen. Als een passagier niet zelfstandig in en uit kan stappen, dan is de inzet van een eigen begeleider/begeleiding (die de passagier zelf, of de instelling bijvoorbeeld, regelt) noodzakelijk. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van de voorste stoel of voorbank, dus iedereen (ook de mensen met een voorin-indicatie) dienen achterin te zitten. Er is geen contante betalingen in de taxi mogelijk, betalingen met pin of creditcard, dienen zoveel mogelijk buiten het voertuig plaats te vinden.

Reacties