VV Eenrum klaagt over gemeentebestuur

Foto: HogelandNieuws

EENRUM – De mannen en vrouwen van de gemeenteraad hebben een brief gekregen van het bestuur van de voetbalclub in Eenrum. Het gaat socio-communicatief en financieel niet zoals men zich zou verbeelden dat het lopen moest.

“De staat van onderhoud van de voetbalvelden van W Eenrum was zodanig, dat er door vele afgelastingen met name in 2017 bijna niet meer gevoetbald werd. De afgelopen jaren zijn derhalve moeilijke jaren geweest voor VV Eenrum. “Als vereniging hebben we echter gemeend om niet bij de pakken neer te gaan zitten en af te wachten, maar zijn we zelf iets gaan ondernemen. Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat we als vereniging een grandioze “Huisverloting” hebben georganiseerd en volbracht. Met alle deuren die hiermee open zijn gegaan investeren we als vereniging € 470.000 in het gemeentelijk sportpark en verrichten we daarnaast ook nog veel werkzaamheden zelf. Dit staat los van de investering door de gemeente. Waar we u overigens zeer erkentelijk voor zijn,” zo zegt het bestuur.

Naast de enorme inspanning dat we als vereniging plegen, werken we ook samen met de gemeente. Deze samenwerking loopt op uitvoeringsniveau prima,” zegt men. “Met betrekking tot de meer ambtelijke, administratieve en overige zaken verloopt dit minder voorspoedig. Graag willen we dit onder uw aandacht brengen om te bewerkstelligen dat we hier meer voortgang in boeken.”

Het is een grote wens van de Eenrummer voetballers om de velden te maaien door middel van robotmaaiers. Ze hebben hiervoor in november 2018 een verzoek neergelegd in een bijeenkomst met onder andere toenmalige wethouder de heer Berghuis. “ln de tussentijd hebben we dit meerdere malen met de ambtenaren besproken, zou er een besluitnota uitgewerkt worden, hebben we dit ook kenbaar gemaakt bij de huidige wethouder, de heer Blok en vragen we hier voortdurend naar. Tot op dit moment hebben we geen idee van de status en hebben we geen antwoorden gekregen. Graag ontvangen we een update van de stand van zaken en wanneer we uitsluitsel kunnen verwachten van ons verzoek,” zo laten de voetbalbestuurders de raad weten.

En dan nog de huur. “Ook hebben we mondeling en in de laatste schriftelijke update aangegeven dat we graag afspraken zouden willen maken over de huurkosten. Met deze brief willen we dit graag ook officieel op de agenda zetten. Wij zijn van mening dat de gemeente de onderhoud van het sportpark de afgelopen jaren niet optimaal heeft uitgevoerd. Hierdoor was er zeer groot onderhoud noodzakelijk en heeft de vereniging een aantal moeilijke jaren gehad qua inkomsten en ledenverloop. Natuurlijk hebben we de rekening van de huur van het sportpark altijd netjes betaald maar hebben dit niet teruggezien in de manier waarop we het sportpark hebben kunnen gebruiken. Omdat we als vereniging nu fors in het sportpark investeren is het onderhoud ook het afgelopen jaar minímaal geweest (begrijpelijk), zal het onderhoud de komende jaren lager zijn en zullen verdere investeringen vanuit de gemeente de komende decennia niet nodig zijn. Op basis van voorgaande, vragen wij u om de overeenkomst tussen de gemeente en VV Eenrum aan te passen. We vragen u om bruikleen van het sportpark “om niet’. VV Eenrum is dan jaarlijks geen huur en WOZ bijdrage meer verschuldigd. Wanneer je dit af zet tegen de investering van€470.000 door VV Eenrumen de voorafgaande geschiedenis, dan is dit wat ons betreft een redelijk verzoek.”

Lichtmasten langs het nieuwe hoofdveld

Voor de aanleg van verlichting heeft de vereniging een vergunning aangevraagd. Deze vergunning is toegekend. Na toekenning ontving de vereniging en factuur van € 1.308, – . “Enorm veel geld voor onze vereniging die ook nog betaald wordt voor een voorziening op het gemeentelijk sportpark. Dat een vergunningsafhandeling geld kost, dat kunnen we nog wel begrijpen, maar dat een vereniging dit moet ophoesten omdat ze toevallig fors investeren, voelt wel erg wrang. Het zou fijn zijn dat deze kosten gecrediteerd worden. Reclamering bij de betreffende ambtenaren heeft ons níet geholpen. Wij vragen u om herziening van deze factuur en zouden een creditering redelijk vinden en zeer op prijs stellen.”

Ondanks deze grieven blijft het  voetbalbestuur amicaal richting het gemeentebestuur. “Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u alvast te informeren over de opening van ons gerenoveerde sportpark. U bent op 4 september om 16.00 uur uitgenodigd om met eigen ogen te zien wat we met elkaar op het sportpark van Eenrum gerealiseerd hebben. Hopelijk zien we elkaar dan.”

Reacties