Provincie hield vorig jaar 15,5 miljoen over

Foto: HogelandNieuws

GRONINGEN – De provincie Groningen houdt op de jaarrekening over 2019 15,5 miljoen over. Met de jaarrekening leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af aan Provinciale Staten over het in 2019 uitgevoerde beleid en de bestede middelen. De jaarrekening laat geen bijzondere verrassingen zien, de financiĆ«n zijn op orde.

Het overschot van 15,5 miljoen euro ontstaat doordat in 2019 een aantal projecten en activiteiten gedeeltelijk uitgevoerd zijn. Hierdoor zijn de beschikbare budgetten niet volledig uitgegeven. Gedeputeerde Staten stellen voor om dat bedrag, ongeveer 9,3 miljoen euro, te besteden aan het continueren van deze projecten en activiteiten in 2020.Het restant van 6,2 miljoen euro wil het college grotendeels toevoegen aan de reserves. Daarvan wil het college 5,2 miljoen beschikbaar houden voor nieuwe ontwikkelingen in de Kadernota 2020-2023. Het weerstandsvermogen van de provincie wordt volgens het voorstel aangevuld met 455.000 euro.

IJzebrand Rijzebol, portefeuillehouder financiĆ«n kijkt terug op een jaar waarin het nieuwe college voortvarend uit de startblokken kwam: “De provincie Groningen heeft haar financieel huishoudboekje goed op orde. De Rekening 2019 laat een gezond financieel beeld zien, terwijl aan belangrijke dossiers voortvarend en constructief gewerkt wordt.”

 

Reacties