Colourful Het Hogeland moet stoppen

Rinze Kramer en Jenny van der Werf in betere tijden
Rinze Kramer en Jenny van der Werf in betere tijden
Foto: HogelandNieuws

HET HOGELAND/BEDUM – Ze zitten er verslagen bij, Jenny van der Werf (initiatiefneemster van het eerste uur) en Rinze Kramer (voorzitter) van Stichting Colourful Het Hogeland. “Het kan toch niet zijn dat we het mooie werk om integratie te bevorderen, moeten stoppen?” zucht Rinze voor zich uit.

Reden voor de bedrukte gezichten is een mail van gemeente Het Hogeland aan Colourful Het Hogeland waarin zij mededeelt de subsidie te stoppen:

“Op 7 april 2020 heeft het college besloten dat de dienstverlening aan statushouders tot aan de nieuwe Wet Inburgering, die naar verwachting ingaat per 1 juli 2021, zeer versoberd moet worden voortgezet. Dit heeft alles te maken met de financiële situatie van de gemeente en het feit dat het Rijk onvoldoende middelen beschikbaar stelt om de huidige groep statushouders intensief te ondersteunen. Hierdoor moet ik tot mijn spijt meedelen dat er in 2020 en de eerste helft van 2021 geen bijdrage kan worden verstrekt aan Colourful Hogeland voor het ingediende plan. Dit geldt zowel voor de bijdrage vanuit het beleid voor statushouders als vanuit de GIDS-gelden. Dit besluit moest worden genomen ondanks het feit dat we als gemeente veel waardering hebben voor de activiteiten van Colourful Het Hogeland en het belang hiervan in de samenleving zeker inzien.”

Van Bedum naar Het Hogeland

In 2014 las de dochter van Jenny, in het kader van haar opleiding, een klein Somalisch jongetje verhalen voor. Het manneke genoot van het voorlezen en deed op deze manier gelijk taalvaardigheid op. Jenny: “Het was een van mijn eerste contacten met een ‘nieuwe’ Nederlander en het raakte me enorm dat er zoveel afstand, onbegrip en onbekendheid was tussen ‘hen’ en ‘ons’. In Bedum zag ik best veel ‘nieuwe’ Nederlanders; niet alleen statushouders, maar ook mensen die al jaren hier woonden. Ik sprak een aantal mensen en vroeg me af hoelang je ‘nieuw’ blijft in de ogen van de samenleving.”

Jenny besprak haar wens en haar ideeën om te verbinden met wethouder Jan Willem van der Kolk van de gemeente Bedum. Het idee werd direct omarmd door de gemeente en dat resulteerde in een plan om een kleurrijke bijdrage te leveren aan de manifestatie ‘Mooi Bedum’. Rond de Walfriduskerk werden kraampjes bemand door mensen van 30 verschillende nationaliteiten. De bezoekers maakten kennis met de ‘nieuwe’ Nederlanders en hun culturen. Er werd gekookt, gegeten, workshops gegeven, gepraat, maar vooral kennisgemaakt. Jenny: “Ik weet nog dat ik het op een gegeven moment van een afstandje bekeek en dacht “Dit is hoe het moet, hier gaan we mee door. Activiteiten organiseren, liefst iedere maand, om ‘oud’ en ‘nieuw’ te verbinden.” Jenny was niet de enige die het prachtig vond. Er waren heel erg veel positieve reacties en het was duidelijk: dit kleurrijke samenzijn smaakte naar meer! Colourful Het Hogeland was geboren.

Waardering

De meeste activiteiten vonden de eerste jaren in Bedum plaats, maar werden ook daarbuiten met enthousiasme en veel waardering gevolgd. Colourful Het Hogeland (Bedum) werd uitgeroepen tot winnaar van de provinciale Vrijwilligersprijs. Jenny mocht samen met Wahabou tijdens de Troonrede plaats nemen in de Ridderzaal, wat een waardering! De Stichting Colourful Het Hogeland, die eind 2017 werd opgericht, werd genomineerd voor ‘Appeltjes van Oranje’ en kreeg onder andere waarderingspunten vanuit de politieke partijen in de gemeente Bedum.

De prijzen en nominaties kregen veel media-aandacht en Colourful kreeg enkel lof voor de unieke, laagdrempelige integratie-activiteiten.

Iedere maand is Colourful wel ergens in Het Hogeland actief. Met veel inzet van enthousiaste vrijwilligers en deelnemers worden de activiteiten inmiddels uitgerold over de hele gemeente. Op Roakeldais, bij de Bedumer WinterLoop, bij Cultuur aan het Stuur, in bibliotheken, op scholen, bij bedrijven, op de schaatsbaan, bij fietslessen: Colourful Het Hogeland vind je overal. Jenny: “Misschien leuk om te vermelden: 88 mensen hebben via Colourful leren zwemmen. Heel belangrijk in onze waterrijke gemeente.”

Oma geadopteerd

Rinze Kramer is sinds kort voorzitter van de stichting en vult aan: “Veel vrijwilligers zijn zo enthousiast dat ze aangeven om wel meer te willen helpen en we zien dat de ‘nieuwen’ vaak aan meerdere, verschillende activiteiten deelnemen. Als je hoort wat voor gesprekken er gevoerd worden, na en tijdens activiteiten, is dát misschien wel net zo belangrijk. Het vertrouwen is groot en groeit bij ieder samenzijn. Een vrijwilligster is door een Eritrees gezin geadopteerd als oma en woonde zelfs een geboorte bij; hoe mooi is dat? Het vrijwilligersnetwerk is groot, zo groot dat er inmiddels een aantal mensen aan werk of stageplaats is geholpen.”

Klap in het gezicht

Jenny: “En we hebben nog zoveel frisse ideeën. Met de lokale omroep, die binnenkort start, zijn we al maanden in gesprek over het nog meer zichtbaar maken van Colourful Het Hogeland. Het is zo jammer, nee pijnlijk dat we nu alle activiteiten per direct hebben moeten stopzetten. Er stond nota bene nog een afspraak gepland met burgemeester Henk Jan Bolding en wethouder De Visser, maar toen kwam die mail, de mail die misschien wel een streep zet door Colourful Het Hogeland; ik moet er niet aan denken!

Rinze: “Het voelt als een klap in het gezicht. Niet alleen voor ons, maar ook voor al die vrijwilligers en deelnemers. En totaal onverwacht. We zijn als voorbeeld genomen in de gemeentes Haren en Hunze en Aa en nu zijn we zelf in heel slecht weer terechtgekomen. De begroting voor de komende jaren was mooi rond, maar wel gebaseerd op een subsidie van de gemeente. Het probleem dat je vaak ziet, is dat als de gemeente de subsidie intrekt, de andere fondsen ook moeilijker doen. Misschien moeten we zelfs geld terugbetalen omdat gesubsidieerde projecten geen doorgang kunnen vinden.”

Reacties vanuit de gemeenteraad

Het lot van Stichting Colourful Het Hogeland ligt voorlopig in handen van de gemeenteraad: zij kan het College nog op andere gedachten brengen. HogelandNieuws peilde bij een aantal partijen:

Sandra Herkströter (SP): “Colourful doet zoveel meer dan hulp bieden aan statushouders. Colourful geeft alle mensen een gezicht, een podium om te kunnen laten zien wie ze zijn als mens. In een verharde wereld is Colourful een noodzakelijke partij. Jarenlang hebben zij geïnvesteerd, zowel financieel als in menskracht om inwoners te verbinden. Juist nu we de nare reacties lezen over de mensen die opgevangen worden in de Nassau kazerne is Colourful erg hard nodig. Ik begrijp de keuzes van de gemeente niet. We investeren in stenen en gebouwen die straks duizenden mensen aan moeten trekken maar we vergeten als gemeente te investeren in mensen.”

Bernd de Jong (Christen Unie): Het is ontzettend jammer dat er geen subsidie kan worden verleend aan een initiatief zoals Colourful Het Hogeland. Juist omdat zij ontzettend goed werk doen om statushouders te betrekken bij plannen en daarmee overall het welzijn verbeteren. Je leest ook in de reactie van het college dat zij er ook van balen. Hopelijk komt er nog wel een mogelijkheid om bijvoorbeeld leefbaarheidsgelden in te zetten voor dit initiatief. De overall financiële situatie zal de komende maanden wel scherper worden, maar er zijn behoorlijk donkere wolken samengepakt boven Het Hogeland waardoor er lastige keuzes gemaakt moeten worden.”

Roelf Torringa (GemeenteBelangen): “De inhoud van je bericht vraagt om nader onderzoek naar inhoud en samenhang. We onderschrijven dat Colorful Hogeland een onderscheidende bijdrage aan Het Hogeland levert. Op dit moment kunnen wij geen afgewogen reactie geven. Daar komen we op terug.”

Jan Willem Nanninga (PvdA): “Ik wil niet uit de losse heup schieten. Ik heb geprobeerd om wethouder Mariëtte de Visser te bereiken, maar dat is nog niet gelukt. Ik kom er nog op terug.”

Kor Berghuis (CDA) : “De gemeente moet helaas keuzes maken over de financiële middelen ingezet worden. De bijdrage aan Colourful is steeds betaald uit incidentele middelen die bij elkaar zijn gesprokkeld. Op een gegeven moment zijn dit soort potjes opgedroogd en moet er gezocht worden naar andere structurele middelen, wat gezien de onzekere financiële situatie van de gemeente op dit moment niet gemakkelijk is. Daar komt nog bij dat nog niet helder is hoe hoog de vergoeding van het rijk zal worden na de invoering van de nieuwe inburgeringswet in juni 2021. Als die helderheid er is kunnen er wellicht nieuwe afwegingen worden gemaakt over de inzet van de middelen. Wat buiten kijf staat dat het werk wat de vele vrijwilligers van Colourful Het Hogeland doen zeker een positieve bijdrage levert aan de inburgering van statushouders. Uiteraard betreuren wij dat er op dit moment om financiële redenen deze keuze is gemaakt, maar ook de fractie van  het CDA ziet geen mogelijkheden om nu geld vrij te maken hiervoor.”

Reacties

Cookieinstellingen