Bewoners Winsumermeeden eisen nakomen van belofte over glasvezel internet

Foto: HN

WINSUM – Inwoners van Winsumermeeden willen een glasvezelkabel naar hun woning voor snel internet. De inwoners van het buitengebied tussen Winsum en Sauwerd gaan niet akkoord met een straalverbinding die Rodin Broadband BV, het bedrijf dat in buitengebieden in de provincie snel internet wil aanleggen.

Enige tijd geleden schreven mensen in Winsumermeeden zich in voor deelname aan het project Snel Internet in de provincie Groningen. Onlangs kregen zij van Rodin te horen dat ze een straalverbinding krijgen in plaats van een glasvezelkabel in de woning.

“We gaan daar niet mee akkoord,” zegt Annemieke Galema. “Rodin heeft ons glasvezel beloofd. Wij denken dat met het alsmaar toenemende internetverkeer glasvezel in de toekomst meer mogelijkheden biedt. Wij hebben vernomen dat het bedrijf om financiële redenen de toezegging intrekt.’’

Volgens een woordvoerder van Rodin klopt dat laatste. “Bij sommige bewoners ligt een getekend rapport, waarin sprake is van een glasvezelverbinding. Maar nadat het project Snel Internet Groningen eind 2019 pas op de plaats moest maken, is er een nieuwe afweging gemaakt met betrekking tot de totale projectkosten. Daarbij ging het om de balans tussen glasvezel en draadloos. Op basis daarvan zijn nieuwe keuzes gemaakt, waardoor sommige mensen helaas geen glasvezel meer geleverd kunnen krijgen.’’

Rodin begrijpt de teleurstelling, maar wijst op drie mogelijkheden: alsnog ‘draadloos’ accepteren, het contract opzeggen of met behoorlijke meerkosten glasvezel laten aanleggen. Het bedrijf stelt dat van meet af aan het uitgangspunt was om snel internet te realiseren met behulp van een zogeheten hybride netwerk: glasvezel waar dat kan en een draadloze verbinding waar glasvezel te duur is om aan te leggen. ,,Binnen het beschikbare budget is het simpelweg onbetaalbaar om de hele provincie via glasvezel te ontsluiten. Helaas is dit in een aantal gevallen niet goed gecommuniceerd. Dat had niet zo moeten gebeuren en daarvoor bieden wij onze excuses aan.’’

Rodin wijst op technische en organisatorische tegenslagen in 2019. Daarnaast blijkt de aanleg van glasvezel naar het centrale punt in Garnwerd erg gecompliceerd.  “Het Reitdiepgebied is een kwetsbaar en beschermd landschap. We trekken een kabel onder het Reitdiep door. Het aanvragen van vergunningen en het verkrijgen van toestemming vergt meer tijd dan verwacht.’’ Begin dit jaar wilde het bedrijf enkele bijeenkomsten organiseren om persoonlijk uitleg te komen geven, toen de coronacrisis uitbrak. Vervolgens hebben we bewoners gebeld die hiermee te maken krijgen. Een aantal mensen ging niet akkoord met een draadloze verbinding.’’

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen