COLUMN: Kleine heldin

Foto: TUU

Daar staat ze, verlaten op het schoolplein: de juf.

Jarenlang al moest ze op studiedag, margedag, introductiedag, congres, workshop, seminar of hoe het ook heten mag. En telkens weer kwam een verkoper langs met een nieuwe aanpak van het technische lezen als integrerende factor bij het verwezenlijken van een leerling centraal gerichte didactiek met feedback momenten voor het opstellen van een individueel- of groepsleerplan. Of: innovatie van individu gerichte didactiek als  speerpunt in het rekenonderwijs speciaal voor kinderen met het ®Notting-Wrong-Syndroom. U ziet het, we schudden ze uit de mouw voor u het op internet hebt kunnen opzoeken. En voor 900 euro per dagdeel exclusief btw en reis- en verblijfskosten, heren managers der onderwijsinstellingen, komt een Hans Worst gaarne langs. Om de juf uit te leggen dat ze er tot nu toe niks van bakte, het helemaal verkeerd deed, maar gelukkig vanaf nu aan de hand van de plaatjes van de Powerpointpresentatie helemaal weer bij is.

Overdrijven we? Nee hoor, lees de vakbladen, de onderwijsbladen met de aanbiedingen van de charlatans, pedagogisch-didactische kwakzalvers, orthopedagogische en psychologische wichelroedelopers, zelfstandige ondernemers en uitgeversconcerns die steeds weer elixers en stenen der wijzen uitvinden. Gebaseerd op één principe: die juf weet niks en kan niks en moet geïnnoveerd worden. Je vraagt je werkelijk af hoe in dit helse moeras van praatjesmakers het mogelijk is dat in 2020 een kind nog leert lezen en rekenen op school.

En ondertussen moet onze juf daar heen, naar die bijeenkomsten. Alweer een middag weg om een goeroe te horen voorlezen wat er op het Powerpointplaatje staat. Gelukkig heeft ze nog een smartphone of iPhone, kan ze, aanwezig kijkend, appjes bij werken en mails beantwoorden die voor tachtig procent bestaan uit aanbiedingen voor bijeenkomsten over……zie hierboven. De smartphone, om een Post Traumatisch Studiedag Syndroom te voorkomen. Maar wacht juffie, u krijgt straks de opdracht mee om het behandelde te borgen, dit is echt een vies woord: borgen, aan de hand van de afvinkpunten in de Powerpoint, laatste pagina.

Zij zijn heldinnen, die juffen, en over echte helden horen we zelden. Van de ene week op de andere hebben ze het dagelijkse onderwijs stilgelegd, met elkaar gecommuniceerd en voordat je het in de gaten had, het thuisonderwijs georganiseerd. Met even struikelen en meteen weer opstaan lagen de verbindingen met de leerlingen er, en er was altijd overal een oplossing voor te vinden. Dit was een mega-operatie waar normaal gesproken een roedel interim-managers voor zou worden ingevlogen. Een roedel interimmers is niks anders dan een groepje vrindjes, kennisjes of jaargenoten die langskomen en slechts een spreekwoord kennen: alles moet anders. Ach, die malloot van een Maurice de Hond stichtte 21st Century Skills scholen, scholen met de computer. Nog wat over gehoord behalve dat er subsidie aan werd uitgegeven? Juffen draaien zo’n school in en paar dagen in elkaar, zonder subsidie.

En daar gingen onze heldinnen weer: de school moest weer open. Inclusief coronaregiem. En weer namen ze het heft in handen om met moed, vertrouwen en standvastigheid de tent weer om te gooien. En corona-onderwijs te geven. Laat het aan de juffen over – ook een enkele meester, want het moet wel inclusief blijven – om grote problemen snel, adequaat, effectief en efficiënt en ook nog specifiek, meetbaar en acceptabel aan te pakken. Daarom zijn het heldinnen, die juffen.

Oh, treurigheid der treurigheden. Er verschijnen alweer stukkies in de bladen van leuterkousjes die de prestaties van de juffen onder een laag van kletspraat en achterafwijsheidjes bedelven. Nog even en dan hebben we weer de studiebijeenkomsten enzovoort over onderwijs, didactiek, pedagogiekeliek over………Thuisschool en thuisonderwijs en …..Vul zelf maar verder in, kleine heldin.

Het enige dat ze verdienen, onze stoere leerkrachten is één periodiek erbij op het salaris. Dat mag bij uitzonderlijke prestaties, volgens de CAO. Geen complimenten, gewoon eén periodiek. Dat is geen éénmalige uitkering want dan zouden ze er 50 procent belasting over moeten betalen. Zo weet uw

Thijl Uylenspieghel

 

Reacties