Terra Winsum start Bibliotheek op school-vmbo

Jeroen de Munck en Ilona Ebels
Foto: Terra Winsum

WINSUM – Terra Winsum start met het programma de Bibliotheek op school-vmbo. Op maandag 18 mei werd de samenwerkingsovereenkomst getekend door Jeroen de Munck, afdelingsdirecteur Terra Winsum en Ilona Ebels, regiomanager Biblionet Groningen.

Binnen het programma de Bibliotheek op school-vmbo werken verschillende samenwerkingspartners aan het verbeteren van taalvaardigheid, het stimuleren van leesplezier en leesmotivatie én het vergroten van de juiste informatievaardigheden van de leerlingen. Deze zaken zijn belangrijke voorwaarden voor succesvolle deelname aan het onderwijs. De stimulering van de taalontwikkeling gebeurt onder meer door het opstellen van een taal- en mediabeleidsplan waarmee structurele aandacht voor lezen, leesplezier en mediawijsheid op school gewaarborgd is. De bibliotheek is deskundig op het gebied van taal- en leesbevordering en daarmee de ideale partner voor het onderwijs. Terra Winsum de allereerste groene school die start met het programma de Bibliotheek op school-vmbo.

Succesvol programma vanuit Biblionet Groningen

Het succes van het programma de Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs, is te danken aan goede samenwerkingen. Daarom zorgt Biblionet Groningen voor structurele betrokkenheid binnen de school. Iedereen doet mee, van directeur tot leesconsulent, docenten én leerlingen. Deze aanpak komt voort uit het actieprogramma Tel mee met Taal, recent verlengd tot 2024. Samen werken we aan het verbeteren van het onderwijs. In de provincie Groningen werken al meer dan 140 onderwijslocaties in primair en voortgezet onderwijs met het programma de Bibliotheek op school.

Veelzijdig onderwijs met een groen tintje

Terra Winsum biedt verschillende onderwijsvormen aan: vmbo-groen, het Groene Lyceum en Praktijkonderwijs. Hier wordt gevarieerd en veelzijdig onderwijs gegeven. De traditionele schoolbanken worden afgewisseld met de praktijk die veelal buiten plaatsvindt. De natuur is een belangrijk onderwijsinstrument.

Reacties