Voor boeren die investeren in duurzame stallen ligt 172 miljoen op de plank

Foto: Pixabay

DEN HAAG – Veehouders die willen investeren in nieuwe technieken die helpen om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, kunnen gebruikmaken van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Deze regeling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant en gaat op 25 mei open voor deelname. In de veehouderij zorgt uitstoot van bepaalde stoffen uit stallen, zoals ammoniak en fijnstof, voor negatieve effecten op de volksgezondheid, milieu- en natuurkwaliteit en het klimaat. Het kabinet maakt € 172 miljoen vrij om boeren te ondersteunen die willen investeren in innovatieve en duurzame stallen.

De huidige periode vraagt veel van agrarische ondernemers, de coronacrisis raakt veel sectoren. Tegelijkertijd staat de veehouderij voor een omslag naar een duurzame, emissiearme landbouw en is er behoefte aan perspectief voor de toekomst. Met deze regeling kunnen veehouders aan de slag met ideeën voor technieken die bijdragen aan de verduurzaming van de sector. Stallen zijn daar een belangrijk onderdeel van want aanpassingen in stallen kunnen een forse bijdrage leveren aan het terugbrengen van emissies. Dat draagt bij aan een gezonde en duurzame sector en omgeving.

De Sbv bestaat uit twee modules waar veehouders per sector gebruik van kunnen maken: een innovatiemodule en een investeringsmodule. De innovatiemodule kan gebruikt worden wanneer een veehouder een nieuw idee heeft voor een techniek of managementmaatregel in de stal. Met deze module kan de boer zijn/haar idee ontwikkelen en testen en vervolgens gaan gebruiken. De investeringsmodule richt zich op de verdere uitrol en het gebruik van bewezen innovaties. Deze zijn dan doorgemeten en staan op een lijst van bewezen technieken. Vervolgens kunnen de nieuwe technieken op de markt gebracht worden.

Reacties