Aantal WW-uitkeringen in Het Hogeland stijgt met bijna vijf procent

De sectoren waar de hardste klappen vallen.
Foto: UVW

HET HOGELAND – Het aantal werklozen is in april in de gemeente Het Hogeland gestegen van 690 naar 724. Deze stijging van 4,9 procent betreft de inwoners die een WW-uitkering van het UVW krijgen. Over de hele breedte is in de provincie Groningen afgelopen maand het aantal WW-uitkeringen fors toegenomen. Hierin zijn de effecten van de coronacrisis duidelijk te zien. Het aantal WW-uitkeringen nam in Groningen in de meeste sectoren toe, maar vooral onder uitzendkrachten en horecapersoneel, zo blijkt uit de maandelijkse rapportage van het UVW.

Eind april telde Groningen 10.326 WW-uitkeringen. Dat is 3,4% van de Groningse beroepsbevolking. In de gemeente Het Hogeland gaat het om 3 procent van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in april toe met 1.148 uitkeringen (12,5%) ten opzichte van vorige maand. In de meeste sectoren steeg de WW, vooral vanuit uitzendbedrijven en horeca. Ook mensen met een verkoopberoep in de detailhandel deden vaker beroep op een WW-uitkering. De uitbraak van het coronavirus en de intelligente lockdown om de verspreiding te beperken, hebben een terugval aan werkgelegenheid in veel sectoren veroorzaakt. Het zijn met name de jongeren tot 27 jaar die in vergelijking met vorige maand vaker een WW-uitkering ontvangen. Zij werken veel in de meest getroffen sectoren.

Ook in vergelijking met vorig jaar stijgt het aantal WW-uitkeringen. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Groningen 1.207 hoger (13,2%). Het is voor het eerst in ruim drie jaar dat het aantal WW-uitkeringen hoger ligt dan een jaar geleden.
De coronacrisis heeft in april duidelijk zijn weerslag op de arbeidsmarkt. In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind april uit op 292.065. Dat is 3,2% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 250.368. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk toe met 41.697 (16,7%). Deze maand is in alle provincies een stijging zichtbaar. Vooral werknemers in de horeca en mensen met een uitzendcontract hebben het zwaar te verduren. Door de verschillende maatregelen in verband met corona nam de WW in deze branches het sterkst toe.

Een jaar eerder telde Nederland nog 257.414 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 34.651 uitkeringen (13,5%). Ook de stijging van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.
In april nam in alle noordelijke provincies het aantal WW-uitkeringen toe. De stijging was in Noord-Nederland minder sterk dan in andere delen van het land. Ten opzichte van vorig jaar was ook overal in het noorden een toename te zien. Het UWV verstrekte eind april in de provincie Friesland 11.809 WW-uitkeringen; 10,5% meer dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind april 11,1% hoger dan vorig jaar. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in april toe met 11,6% naar 8.865. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 5,5%./BM

 

 

Reacties