GemeenteBelangen: steun lobby voor meer geld uit gemeentefonds

Foto: HogelandNieuws.

HET HOGELAND – De fractie van GemeenteBelangen Het Hogeland maakt zich ernstige zorgen over de herijking van het gemeentefonds. In het kort komt het erop neer dat hoe groter de gemeente, des te harder de kassa rinkelt. In de provincie Groningen betekent dat bijvoorbeeld dat alleen de stad Groningen profiteert van de herijking, terwijl alle andere gemeenten moeten inleveren. “Dit is niet herverdelen, dit is de oren laten hangen naar de grote jongens in de klas”, aldus raadslid Kick Mulder van GemeenteBelangen. “Weer wordt de Randstad vorstelijk beloond en heeft de rest het nakijken,” concludeert Mulder. “Dit maakt de financiële problemen, waar wij als gemeente mee te kampen hebben, alsmaar groter,” zegt fractiegenoot Gerke Kersaan.

In Friesland kwamen de eerste protestgeluiden tegen de nieuwe verdeling. In Groningen sloten enkele gemeenten zich al aan bij deze protestlobby om meer geld uit het gemeentefonds naar de plattelandsgemeenten te krijgen. Dat geluid wil GemeenteBelangen ook vanuit Het Hogeland laten horen. De insteek moet dan zijn om de totale omvang van het gemeentefonds te vergroten en de koek dan eventueel anders te verdelen, zodat gemeenten er in ieder geval niet op achteruit gaan, aldus GB.

De herijking van het gemeentefonds is nodig omdat de decentralisaties in vooral het sociaal domein tot een scheefgroei hebben geleid. “Maar als we zo gaan herverdelen, is er geen draagvlak,” zegt Kersaan. “Je ziet nu al dat bijna alle gemeenten de grootste moeite hebben om de broek op te houden. Er is landelijk minimaal 2 miljard nodig voor gemeenten om de problemen op te lossen. Maar het heeft er tot nu toe weinig schijn van dat de minister wil meedenken met de gemeenten.”

Voor GemeenteBelangen is dit de reden om woensdag in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces een motie in te dienen. De partij wil het college hierin oproepen een lobby te starten om de bijdrage van het Rijk voor de gemeenten te vergroten in plaats van te verkleinen. “We hopen uiteraard dat we hierin de steun van andere partijen krijgen,” zegt Kick Mulder. “Maar we willen hoe dan ook een signaal afgeven dat het zo niet langer gaat.” /bm

 

Reacties