Wethouder Blok: “Er komt 2021 één toeristische organisatie voor Het Hogeland”

De VVV aan de Kapelstraat in Bedum.
Foto: HogelandNieuws.

HET HOGELAND – Als wethouder Harmannus Blok van vakantie terug komt, vindt hij op zijn bureau het werkstuk waarin één toeristische organisatie voor het Hogeland wordt ontvouwd. Behalve voor Bedum. De VVV aldaar doet niet mee. Wethouder Blok zei het onlangs kort en krachtig: “Er komt één toeristische organisatie en daar is Bedum in meegenomen.”

Vroeg in het voorjaar gingen de toeristische clubs in opdracht van de gemeente aan het werk om een plan te maken voor samengaan tot één organisatie. De oude gemeente Eemsmond zat in een samenwerkingsverband met Delfzijl ingevlochten. De Marne en Winsum hebben de Stichting Waddenland en Winsum heeft nog toeristische activiteiten vanuit de ondernemersvereniging. Er zijn een aantal TIPS, toeristische informatiepunten, folderpost. En er is de Stichting VVV Het Hogeland-Bedum, aan de Kapelstraat in Bedum. En die doet niet meer mee. Vanuit de oude gemeenten droeg Winsum 20 duizend euro bij aan Waddenland, de Marne tekende voor 30 duizend en Bedum subsidieerde de VVV met 5,5 duizend.

Het ging voortvarend, zo krijgt men de indruk uit de woorden van Anneke Sijpkes, voorzitter van de Stichting Waddenland. Er werd een onderzoek gedaan naar wat de ondernemers in deze sector willen. De overgrote meerderheid van de ondernemers bleek geen behoefte te heen aan het merk VVV, vooral bekend van de VVV-bonnen. Uiteindelijk zou het plan er op neer komen dat in Bedum een TIP zal komen en geen VVV-kantoor. En er staat 60 duizend euro aan subsidie op de gemeentelijke begroting voor volgend jaar. In principe.

Maar, op  maandagmorgen 8 juni knapte het overleg. Henk van der Velde, voorzitter van de VVV-stichting: “Op de agenda stond het conceptplan waarin VVV Het Hogeland – Bedum en Waddenland één organisatie zouden worden en de Bedumer VVV zou verdwijnen en een toeristisch informatiepunt zou worden. En daar stopte voor mij de verdere bespreking . Daar willen wij vanuit VVV Het Hogeland – Bedum niet verder aan mee werken.”

Anneke Sijpkes: “Er kon toch geen misverstand over bestaan dat er één organisatie zou komen. Ik heb er begrip voor, Henk van der Velde heeft heel veel werk voor de VVV verzet. Maar er is gekozen om niet meer als VVV-merk verder te gaan. Dat heeft Waddenland en Eemsmond al jaren achter zich gelaten omdat daar te weinig meerwaarde aanzat. We maken deel uit van de grotere structuur van de provinciale stichting Marketing Groningen die mensen naar Groningen trekt en daaronder hangen regionale organisaties zoals Waddenland om mensen naar andere gebieden in Groningen te trekken. Deze lijn is waardevol. Ik betreur het dat Henk uit het overleg is gestapt. Hij had ook een minderheidsstandpunt bij het plan kunnen toevoegen. Hoe dan ook, op 1 januari gaat de stichting van start voor het toerisme in de gehele gemeente. Er moet nog veel gedaan worden.”

De schets van hoe de VVV aan het Boterdiep gesitueerd zou kunnen worden.

Henk van der Velde zit intussen ook niet stil. Hij heeft ervoor gezorgd dat in een ontwikkelingsschets van het binnengebied Boterdiep van Bedum de VVV een nieuw kantoor krijgt aan het water. Dat is nog een schetsplan. Van der Velde: “Met ingang van 1 januari 2021 wordt de subsidie beëindigd , we gaan ons beraden over de te volgen stappen. We hopen dat de politieke partijen in de gemeenteraad nog een handreiking kunnen doen. We denken na over doorgaan of afbouw in stappen. Bij afbouw zou dat betekenen dat we in het  komende jaar VVV Het Hogeland-Bedum gaan ontmantelen. Dat zou bijzonder jammer zijn , want alle expertise zal dan ook verdwijnen. Wij en de vrijwilligers zijn verdrietig dat er zo halsstarrig wordt vastgehouden aan de opheffing van het VVV-merk. De stichting VVV Het Hogeland-Bedum gaat door, ook in 2021.”

Anneke Sijpkes: “Er komt één organisatie van ondernemers, met ondernemers en door ondernemers.” Wethouder Blok: “De belangen van Bedum worden ruim afgewogen. In het najaar buigt de gemeenteraad zich over het plan voor één organisatie.”/bm

Reacties