Historische Kring: geen aantasting beschermd dorpsgezicht Winsum

Foto: Google Maps

WINSUM – De Historische Vereniging Winsum-Obergum maakt zich zorgen over de aantasting van het Beschermd Dorpsgezicht door de bouwplannen voor het Boogplein.

In een brief aan het gemeentebestuur stelt de vereniging dat het gebied Winsum-Obergum op 7 mei 1982 door de staatssecretaris voor huisvesting en ruimtelijke ordening is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Hierbij is expliciet het Winsumerdiep en het zuidoostelijk jaagpad genoemd, zo zegt de Historische Vereniging.

In de wijziging van het bestemmingsplan, nodig voor de bouw op het Boogplein, is op jaagpad de bestemming verkeer gelegd, terwijl die volgens de vereniging groen is. In het plan wordt het jaagpad een stenen kade langs het Winsumerdiep. “Naar onze mening is dit in strijd met het beschermde dorpsgezicht,” stelt de vereniging en eist dan ook dat het nog aan te leggen jaagpad recht doet aan de aanwijzing Beschermd Dorpsgezicht en wordt gehandhaafd./bm

Reacties

Cookieinstellingen