Brede steun gemeenteraad voor aangepast voorstel De Tirrel

Foto: De Tirrel

WINSUM – De gemeenteraad van Het Hogeland is dinsdagavond akkoord gegaan met een extra bedrag van 8,2 miljoen euro voor de Tirrel in Winsum. De oppositie kreeg geen poot aan de grond.

Nadat het college het oorspronkelijke voorstel vorige week had terug getrokken heeft een extern onderzoeksbureau het braggeldossier bekeken. De Hoven is bereid om 2 miljoen méér van de bouwkosten op zich te nemen en uiteindelijk zou de raad akkoord moeten gaan met een tekort van 8,2 miljoen en de ophoging van de post onvoorzien tot 1,2, miljoen. En de toezegging dat het projectmanagement rond De Tirrel verbeterd wordt. Waren de partijen een maand geleden zeer kritisch, gisteren waren de meeste een stuk milder van toon. De meeste fracties zijn tevreden met het externe onderzoek dat het college liet uitvoeren waardoor veel vragen  zijn beantwoord en werd het plan aangepast.

Roelf Torringa (GemeenteBelangen) zette de toon van het debat. “Het college moet de raad meenemen, van plan tot voorstel en uitvoering. Dat is de rol van de gemeenteraad. Ik geef een compliment voor het instellen van het extern onderzoek dat ons nu inzicht geeft in de risico’s die we lopen met De Tirrel. Geef op tijd inzicht in de problemen, rapporteer hoe het gaat, dan kan de raad kritisch blijven wat ook de taak is van de raad. In het proces rond De Tirrel is er een probleem met de informatie geweest en na de aanbesteding kwam ineens een tekort van 9 miljoen als een konijn uit de hoge hoed.” Torringa liet weten dat zijn fractie verdeeld zal stemmen: “We hebben enorm geworsteld met het probleem. Voor een deel zijn we voor het plan, voor een ander deel is het onacceptabel.”

Kor Berghuis van het CDA zei dat het voorstel zoals het er nu ligt acceptabel is: “Het stuk is een juiste weergave van de situatie. Als raad hebben we de vinger op de aan of uit knop. De Tirrel nu niet laten doorgaan zal tot enorme vertraging leiden van de bouw van de scholen en de sporthal. De kosten zullen bij uitstel verder oplopen. Het college heeft de raad toegezegd beter te informeren wat er toe leidt dat het CDA voor het plan zal stemmen.” Berghuis diende een motie in waarin hij eist dat er een onderzoek komt naar wat er mis is gegaan in het hele proces rond De Tirrel: “Dit is om van te leren, om te voorkomen dat we nog een keer in een dergelijke situatie terecht komen. Ook moet het college op korte termijn met een overzicht komen van de grote projecten en hoe daar op gestuurd wordt.”

De beeldspraak van de aan en uitknop kreeg bijval van Jan Willem Nanninga: “Stoppen betekent een verlies van 5 miljoen aan voorbereidingskosten. De huisvesting van de scholen, de Twaalf Hoven is niet meer van deze tijd. Er komt een reeks van bestemmingsplannen en bouwvergunningen op gang, er moet grond gekocht worden. En vooral, de energie die mensen in het onderwijs en in de zorg er in gestopt hebben, zal verdampen. De hele zaak verdient absoluut niet een schoonheidsprijs. Ik heb er uiteindelijk wel vertrouwen in dat het college dit project goed zal leiden,” aldus de PvdA-fractievoorzitter. Anne Marie Smit van GroenLinks drukte het college op het hart aandacht te besteden aan het verbeteren van het bouwmanagement. Bernd de Jong (CU) gaf aan dat hij vertrouwen heeft in onderzoek dat het college heeft laten uitvoeren. Hij kondigde aan dat de fractie van de ChristenUnie verdeeld zal stemmen.

De VVD en Lokaal Sociaal dienden een motie van afkeuring in waarin ze b. en w. hekelden over het feit dat de raad de afgelopen drie jaar op cruciale momenten niet geïnformeerd is geweest over de problemen. “De rest van het college treft hier ook blaam,” zegt Stefan van Keijzerswaard, fractievoorzitter van de VVD bij het indienen van de motie. ‘Mijn vertrouwen in de collegeleden hangt aan een zijden draadje,” aldus Linda Visser namens Lokaal Sociaal. Ook stelden zij voor om terug te keren naar de basis verantwoordelijkheid van de gemeente en een sporthal te bouwen en schoolgebouw of gebouwen naar wat nodig is. De SP verklaarde het geheel van het voorstel van b. en w. tot schimmig en mistig

Wethouder Kristel Rutgers ging diep door het stof. ”In de jonge geschiedenis van de gemeente is dit een memorabel moment. We begrijpen de positie van de raad. Bij ja moet men er vanuit gaan dat we een volledig beeld hebben van de situatie. Bij nee raken we kwetsbare ouderen, raken we de scholen en lopen we tijdsverlies op en zal het meer gaan kosten. De motie van het CDA ondersteunen we ruimhartig. De motie en het plan van de VVD en Lokaal Sociaal ontraden we ernstig.

Na nog wat kleine schermutselingen over details stemde de raad in met 22 stemmen voor en 6 tegen. De motie van het CDA werd unaniem gesteund. De afkeuringsmotie en het plan van de VVD en Lokaal Sociaal was kansloos, alleen de SP (1 zetel in de raad), LS (1 zetel) en de VVD stemde er voor./BM

Reacties