ACHTERGROND: Is Joop Bergman wel of niet een SP-er zoals de kiezers die gewild hadden?

Foto: Gemeente Het Hogeland

Hoe doet Joop Bergman van de SP het in de gemeenteraad? Bergman is de opvolger van de socialistische terugtrekkers die in het voorjaar voor de SP de pij aan de wilgen hingen. Hij bezet nu een van de twee zetels die de kiezers aan de socialisten hadden toebedeeld. Tijdens de begrotingsbehandeling etaleerde hij zijn opmerkingen en vragen. Herkenbaar als SP?

“Voor ons ligt de begroting 2021,een lijvig boekwerk,” zo begon hij. De SP is geschrokken van de cijfers bij criminaliteit die duiden op verwijzing naar HALT, t geweld en vernieling  op het Hogeland vergeleken met de cijfers voor de gehele provincie. Nog een veiligheidspunt, de verkeersveiligheid van de N999 , het stuk weg vanaf de Eemshaven, naar Uithuizen: “Het is een echte racebaan, terwijl er niet harder dan 8o km gereden mag worden, wordt je vaak ingehaald. Wij pleiten voor regelmatig controle op deze weg. Het is er uiterst gevaarlijk met al die zijwegen en uitritten.”

Bergman had gehoopt dat in de Eemshaven de veerbootverbinding met Scotland er zou komen: “Deze ferry had tal van mogelijkheden te bieden en impulsen voor nieuwe bedrijvigheid in de Eemshaven. Wij hadden vernomen dat er een transsportbedrijf interesse had het bedrijf te verplaatsen met ruim 200 mensen. En wat te denken van de douane met een vestiging en andere faciliteiten als een restaurant en onderhoudswerkplaatsen en reparatiebedrijven.
Ook de Scandinavische bedrijven en transport ondernemingen zouden liever via de Eemshaven gaan dan via Rotterdam. Ze zijn minder lang onderweg via de autoroutes en de chauffeurs komen goed uitgerust aan en kunnen gelijk de weg op.” Het college hield hem voor dat dit nu een geval is voortijdig grote plannen bekend maken die uiteindelijk niets opleveren.

Een communicatieding. Bergman stelde dat de situatie op de plaatselijke markten onduidelijk is. “Hoe zit het met de marktmeester in Bedum, Leens en Winsum, Ik heb zelf in het verleden ondervonden dat je geen contact kunt maken om bijvoorbeeld af te spreken om een eenmalig plekje, standplaats te huren in verkiezingstijd . In Uithuizen en Uithuizermeeden lukte dit wel.” Het college antwoordde dat de harmonisatie van de marktregelingen er nog moet komen en dat zijn punt daarin wordt meegenomen.

Bergman vroeg zich af of het mogelijk is om bij sport accommodaties  een speelweek te organiseren met de diverse sportverenigingen om de jongeren te laten proeven aan verschillende sporten en om hun warm te maken hieraan mee te doen. Het college liet weten dat dit al gebeurt.

Voor het openbaar groen had hij een origineel idee: “Wij zouden graag zien dat voor elke boom die gekapt wordt er een terug komt. Ik heb een aantal weken de kapvergunningen bijgehouden.  Er verdwijnen toch al gauw een 50 tal bomen per maand. Je zou er voor kunnen kiezen om een bijdrage te vragen voor een nieuwe boom of een gedeelte daarvan en deze elders poten dit is immers goed voor de opvang van Co2. Dit kan mooi in combinatie met een parkeer bos voor kerstbomen eventueel met een afgeschermde honden uitlaatplek. Wij komen daar graag op terug en gaan daar graag over in gesprek over met collega raadsleden van de andere partijen.”

Bergman nam het op voor de kwetsbaren in de samenleving. Hij wil voor de statushouders en mensen die begeleid wonen extra hulp. “Wij krijgen in het Hogeland hier de komende jaren meer mee te maken en vragen het college hierop toe te zien dat er ook na kantoortijd/werktijd (09.00-17.00) mensen beschikbaar zijn om crisishulp en opvang te regelen en dus niet alles afschuiven op bijvoorbeeld de politie. Graag zag de SP dat ook deze jongeren met lichte begeleiding een beroep kunnen doen op begeleiding na kantoortijd bij een dringende hulpvraag of bij een calamiteit.
Hetzelfde geld ook voor afspraken WMO met zorg aanbieders en woningcorporaties. Is het college bereid om mondkapjes en ontsmettingsmiddelen gratis beschikbaar te stellen aan de groep met een smalle beurs?”
Voor het contact tussen burger en gemeente lanceerde Bergman het idee om een mobiel kantoor als extra dienstverlening in de grotere dorpen waar geen locatie van het Hogeland is. “Tenslotte meneer de voorzitter, ”zo eindigde hij zijn betoog, “lokale heffingen, inflatie, verhoging afvalstoffenheffing, rioolzuiveringskosten , verhoging van de huur en ziekenfondsen  verzekeringen etc. De inkomsten blijven gelijk het leven word als maar duurder en er komen steeds meer mensen in de financiële problemen. Wij pleiten als SP voor een ruime, warmhartige kwijtscheldingsregeling voor deze mensen met een kleine en smalle beurs.”

Is dit nou het typische rode, socialistisch geluid waar twee jaar geleden de SP-kiezers voor gestemd hebben,  of niet?

Berto Merx

 

Cookieinstellingen