Een jaar na de noodklok, Domie kan trots zijn

Foto: Domies Toen

PIETERBUREN – Een jaar geleden luidde een groep vrienden van Domies Toen de noodklok. Ze was heel bezorgd over het voortbestaan van de tuin. De groep vrienden vond dat Domies Toen onder geen beding verloren mocht gaan. 

Er werd hard gewerkt om nieuwe vrienden te zoeken om het draagvlak te vergroten. Het gemeentebestuur beantwoordde de noodkreet en kwam met een subsidie voor twee jaar.

Het oude bestuur was moe van de strijd en droeg het stokje over aan nieuwe mensen. Dat nieuwe bestuur is, samen met de tuinbeheerder en de vrijwilligers, hard aan het werk gegaan.

De benodigde stukken voor het veilig stellen van de erkenning als botanische tuin zijn gemaakt…… en goed bevonden. Het bestuur vertrouwt erop dat ook de status als geregistreerd museum in orde komt.

Maar, natuurlijk veel belangrijker dan stukken….. de tuin ziet er fantastisch uit, natuurlijk veel dank aan de beheerder en de vrijwilligers, en oogst veel waardering van de bezoekers! De tuin sprankelt van activiteiten. Er is muziek in de tuin. Ondanks corona zijn er toch weer rondwandelingen door de tuin. De vriendenkring groeit, door corona iets minder hard dan gehoopt, maar toch.

Het bezoekersaantal groeit

En er is nog meer…. De rode beuk uit Domies Toen, bedreigd door de droogte van de afgelopen jaren, maar toch altijd trots de tuin dominerend, is genomineerd voor ‘Boom van het jaar’. Zie ook het artikel Is de rode beuk in Domies Toen de mooiste boom van Nederland?

Om dit alles te vieren is er op 5 september een feestje, onder het motto ‘Domies Toen…. en nu!’ Een jaar na de noodklok, Domie kan trots zijn! Het wordt een feestelijke (mid)dag in Domies Toen met muziek, rondwandelingen, lezingen en meer. En natuurlijk met veel aandacht voor de rode beuk!

Inloop vanaf 12.00 uur. De theeschenkerij is open vanaf 11.00 uur.

De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage, of sterker, het aanmelden als vriend, wordt natuurlijk heel erg op prijs gesteld!

 

 

Reacties