Blog wethouder Bert Westerink, 19 december 2018

Foto: Archief HN

“IK BEN HET ZAT”

Ho! Voor u denkt dat mijn laatste blog over mij en Winsum gaat. De titel is een citaat. Gelezen op een bord, omhoog gehouden door een ‘geel hesje’.

Onvrede uitventen. Wat schiet je er mee op als het niet concreet gemaakt wordt? Zelf heb ik ook gedemonstreerd. De eerste keer, als scholier, tegen de oorlog in Vietnam. Later tegen atoombommen. In het Academiegebouw aan het Broerplein bracht ik ooit een nacht door… tijdens een bezetting. Tegen verhoging van het collegegeld meen ik.
Demonstreren is gelukkig een recht in onze democratie. Maar ik vond het onbevredigend en ging de politiek in. Daar leer je het belang van kleine stapjes. Omdat er zoveel (tegengestelde) belangen zijn. Oplossingen passen niet op een spandoek. Of in een tweet.
Maar ‘gele hesjes’ geven uiting aan een dieper liggende onvrede. Aan ontreddering. Gebrek aan houvast. Helaas zijn er veel politieke themapartijen die hier groot van worden. Die ook klagen maar geen verantwoordelijkheid nemen. Echte politici komen met ideeën; met concrete initiatieven of voorstellen. Dat is wat gevraagd wordt.
Dit is de grondtoon geweest waarmee ik mijn bijdrage aan het bestuur van gem. Winsum heb proberen te geven.
Dat had beter gekund.
Soit!
Dank aan alle inwoners met wie ik 2,5 jaar mocht optrekken. De één meer opbouwend dan de ander. Allen dank ik in de bewoner van De Brake (FNV-lid) die het afgelopen jaar een moeizame strijd leverde om gelijk te krijgen. Over een verkeerssituatie. Maar daarbij hoffelijk bleef. Aangaf niet meteen naar de pers te willen stappen. Maar de weg van redelijkheid en democratische gezindheid wenste te bewandelen.
Geen ‘geel hesje’ aantrok zeg maar. Maar zijn gelijk bewerkstelligde. Excuses dat het liep zoals het ging. Dank voor uw opstelling.

Winsum, Vrede en alle goeds.

Cookieinstellingen