Eigen Wijs School vierde tienjarig bestaan

Foto: nl.wikipedia.org

Met een viering ten huize van Audrey Jantje Nonkes werd onlangs op feestelijke wijze stil gestaan bij het feit dat het tien jaar is geleden dat de Eigen Wijs School is opgericht. Voor deze bijeenkomst waren allen uitgenodigd, die op de een of ander wijze bij deze school betrokken waren of zijn.

Het ging dan ook niet alleen om mensen van het eerste uur, maar ook om degenen, die zich later aangetrokken voelden. Zo waren er deelnemers uit de kerngroep en ook een inwoonster uit Groningen, die poppen vervaardigt. Van degenen, die niet aanwezig konden zijn, kwamen vele kaarten met felicitaties en goede wensen binnen. Voordat er van een heerlijke taart kon worden gesmuld, staken de aanwezigen een kaarsje aan. Daarna was er uitgebreid voor een diepgaande gedachtewisseling.

Bij de Eigen Wijs School gaat het erom dat het kind recht gedaan wordt.  Eigen Wijs is een school met als doel: het scheppen van voorwaarden voor het in vrijheid laten ontplooien naar aard en aanleg van kinderen en jongeren van nul tot achttien jaar. Twee woorden die de basis vormen van Eigen Wijs zijn aarde en vertrouwen.
In de fraaie uitgave, die tijdens de bijeenkomst aan de aanwezigen werd uitgereikt, gaat Audrey Jantje Nonkes dieper in op de benadering van het kind dat is te vergelijken met een zaadje in de aarde. Alle kwaliteiten zijn al aanwezig. Het enige dat een kind nodig heeft, om uit te groeien, is een voedingsbodem. Het kind heeft daarbij liefdevolle aandacht nodig van met name ouders en van de begeleiders op de scholen. Zeer essentieel is daarbij dat het kind mag opgroeien naar eigen aard en aanleg. Zoals een bloem om haar pracht te tonen haar ruimte nodig heeft, mag een kind opgroeien tot een volwassene met een eigen persoonlijke ruimte.

De volwassenen, die het kind omringen, spelen een grote rol bij het zelfvertrouwen. Daarnaast heeft het kind er recht op dat het wordt aanvaard, zoals het is. Verder komt de houding van de volwassene naar het kind tot uiting in de communicatie.
Tijdens de bijeenkomst stelde Audrey Jantje Nonkes dat de afgelopen tien jaar veel hebben gebracht. Gedurende de afgelopen jaren heeft de school een periode kunnen functioneren op de eerste etage van Dorpshuis d”Olle Schoul in Feerwerd. Het was een goede periode en de contacten met de Inspectie waren plezierig.

Nu wordt er vooruitgeblikt. Er staat een speelgroep in de steigers o.l.v. Karin Polak uit Nieuw Roden. Hier zijn kinderen van nul tot en met drie jaar uitgenodigd. Het is de bedoeling dat deze gaat groep gaat draaien in het Dorpshuis te Feerwerd.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Audrey Jantje Nonkes, telefoon 0594-621843

Cookieinstellingen