Renovatie gebouw Winsumer IJsbaan

Op vrijdag 18 november 2016 vond de Algemene Ledenvergadering plaats in de voor een groot deel gerenoveerde kantine van de Winsumer IJsbaan aan de Netlaan.

Reeds jaren was het duidelijk dat het gebouw niet meer aan de vereisten voldeed. O.a. de vloer was erg slecht en werd zo nu en dan gerepareerd. De keuken stond op het punt weg te zakken.

Mede door een deel van de opbrengst van het Winsumer Glazen Huis in 2014 en eigen financiën werd besloten tot renovatie.

Begin juni 2016 kon worden losgegaan. De vloer was er snel uit en bleek nog slechter te zijn dan gedacht. 65 kuub zand, afdekking, isolatie en een laag beton zorgen er nu voor dat er niemand meer door de vloer zakt. De keuken werd verplaatst, een nooduitgang aangebracht, vernieuwde toiletgroep enz. De wanden werden voorzien van isolatie en afgewerkt met houten panelen. Ook de bestuurskamer werd vergroot. De vloer werd uiteindelijk voorzien van sterke tapijttegels. Het wachten is nu nog op de bestelde dubbele beglazing.

Het gebouw is nog niet helemaal af: de buitenkant, de garage en de verlichting van de baan moeten nog worden aangepakt.

Inmiddels lijken de middelen daarvoor aanwezig: door de gemeente Winsum is een subsidie toegekend van € 10.000,00. Van het Leefbaarheidsloket ontvangt de vereniging eenzelfde bedrag. 

Er is overleg gaande met de gemeente om het terrein het gehele jaar te pachten. Ook is het dan de bedoeling de accommodatie voor andere doeleinden (verhuur) te gaan gebruiken.

Zodra het gebouw gereed is (medio volgend jaar) zal een officiële opening worden georganiseerd.

De winter kan in elk geval komen!

 

Verslag + foto’s: Auwert Postmus

Reacties

Cookieinstellingen