Toekomstbestendige scholen voor Eemsmond

HHC Warffum
Foto: Auwert Postmus

EEMSMOND – Afgelopen april ging de uitvoering van het scholenprogramma in de gemeente Eemsmond officieel van start. Aanleiding was het versterken van de twaalf scholen, hoewel deze al wel voldoen aan de minimale veiligheidseisen van aardbevingsbestendigheid. Het scholenprogramma biedt ook een mooie kans om de scholen te moderniseren en te verduurzamen.

De NAM stelde geld beschikbaar voor de versterking. Vanuit het rijk kwam er daarnaast geld om de scholen toekomstbestendig te maken. In de afgelopen maanden is er veel overleg geweest tussen schoolbesturen en gemeente en is overeenstemming bereikt over de besteding van het geld.

Nieuwe scholen Gemeente en schoolbesturen hebben een ambitie voor nieuwbouw van drie schoollocaties, door het slim combineren van beide budgetten. Het gaat hierbij om de scholen in Usquert, Roodeschool en Warffum. Er vinden op dit moment nog afrondende gesprekken plaats met de NAM over de manier waarop de vernieuwing uitgevoerd kan worden. In Uithuizermeeden is het traject voor de nieuwe dr. Damschool ondertussen gestart. Omwonenden krijgen binnenkort een uitnodiging om mee te praten over de plannen.

Wat gebeurt er met de andere schoolgebouwen? De overige zes schoolgebouwen worden bouwkundig versterkt en uiteraard toekomstbestendig gemaakt. Het gaat om de gebouwen van Het Hogeland College in Warffum en Uithuizen, De Klinkenborg in Kantens, Nijenstein in Zandeweer en om De Noordkaap en De Sterren in Uithuizermeeden.

De definitieve planning voor de versterking of vernieuwing is op dit moment in de maak en wordt bekend gemaakt zodra er meer details zijn.

 

Reacties

article
120940
EEMSMOND – Afgelopen april ging de uitvoering van het scholenprogramma in de gemeente Eemsmond officieel
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20181003/toekomstbestendige-scholen-eemsmond/
2018-10-03T14:58:11+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2018/10/03145724/HHC1.jpg
Nieuws