Start energie coöperatie EnergieK Onderdendam

ONDERDENDAM – Het zonnedak van de Onderdendamse energiecoöperatie ‘EnergieK Onderdendam’ is woensdag feestelijk, doch bescheiden geopend. Middels een – ietwat lastig ogende – handeling zette Janny Beukema de ‘groene energiefabriek’ officieel in werking.  

Beukema Grondwerken stelde een dak van zijn loodsen beschikbaar voor de zonnepanelen, maar na de inventarisatie in het dorp bleek de animo zo groot, dat niet één, maar twee daken belegd konden worden met zonnepanelen. Maar liefst 29 huishoudens – goed voor 327 zonnepanelen – zijn lid van de coöperatie en wekken daarmee hun elektriciteit duurzaam en collectief op.

Traject

Rob Biermasz opent de bijeenkomst

Voorzitter van de coöperatie Rob Biermasz heette de genodigden – hoofdzakelijk participanten – van harte welkom en liep nog even het traject – start begin 2017 – naar deze heuglijke dag door. Daarna liet hij met gepaste trots Janny Beukema de ‘openingshandeling’ verrichten, waarna er gezamenlijk werd geproost op een mooie, groene toekomst.

Technisch praatje

Roy Kalma, Technisch Expert Jansen

Roy Kalma van Technisch Expert Jansen Uithuizen – het bedrijf plaatste de panelen – legde vervolgens in het kort uit hoe de energie via 4 omvormers en 2 aansluitingen op het net komt.

Ondersteuning

Harm Jan Prins (GrEK)

EnergieK Onderdendam is in het traject ondersteund door Kansrijk Groningen en ook de provincie Groningen ondersteunt het lokale initiatief met een gunstige lening. Daarnaast kwam adviserende ondersteuning van de Groninger Energie Koepel (GrEK), dat al vijf jaar ervaring heeft met dergelijke projecten. Dit om te voorkomen dat eerdere fouten weer worden gemaakt en om te zoeken naar oplossingen die problemen in de toekomst moeten voorkomen.

Meer

Het dorp is de coöperatie gestart vanwege de financiële voordelen en uiteraard uit klimaatoverwegingen. Daarnaast wil juist Onderdendam, dat voor een groot gedeelte de status van beschermd dorpsgezicht heeft, voorkomen dat er op alle daken in het dorp zonnepanelen komen te liggen.

Het houdt hiermee niet op voor EnergieK Onderdendam. Er zijn gesprekken of er ook een windmolen geplaatst kan worden om collectief windenergie op te wekken. Er zal naar een geschikte plek moeten worden gezocht.

Net buiten het dorp; van 3 naar 4 op één rij ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties