Stichting Behoud Boterdiep brengt stemwijzer uit van politieke partijen

Foto: HogelandNieuws

BEDUM – Stichting Behoud Boterdiep heeft van alle politieke partijen die meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 november , een reactie gekregen op hun standpunt naar aanleiding van de uitbreidingsplannen van Friesland Campina voor een nieuwe melkpoederfabriek.

Met de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Het Hogeland in het vooruitzicht, was hun standpunt gevraagd v.w.b. de plannen van de DOMO.
Naar aanleiding van de reacties is er door de Stichting Behoud Boterdiep een overzicht gemaakt van standpunten in de vorm van een Stemwijzer.
Het is op onze Facebookpagina weergegeven, zodat geïnteresseerde inwoners van de gemeente hiervan op de hoogte zijn en het eventueel mee kunnen laten wegen bij het bepalen van hun keuze. De Stemwijzer (klik hier) kan daarbij ondersteunen. ”

Het college van B.& W. van Bedum is voorstander van het verleggen van het eeuwenoude Boterdiep voor de bouw van een industrieel betonnen kolos van FrieslandCampina. Maar mede door de vele zienswijzen die zijn ingediend heeft de onafhankelijke commissie M.E.R., die milieueffectrapportentoets voor de overheid, de gemeente laten weten dat er een nieuw milieueffectrapport moet komen voor alternatieven voor het omleggen van het Boterdiep. Daardoor zal de uiteindelijke beslissing op het bordje komen van het college en de raad van de nieuwe gemeente Het Hogeland.
De Stichting Behoud Boterdiep stelt zich ten doel het historisch cultureel erfgoed, het Boterdiep, te beschermen en te behouden zoals het al meer dan 1000 jaar zijn loop heeft door het open landschap. De Stichting verzet zich met alle democratische middelen tegen het onzalige plan van de gemeente om het Boterdiep te verleggen.

Melkpoederfabriek FrieslandCampina in aanbouw in Borculo    (Foto: St. Behoud Boterdiep)

De stichting is niet tegen het uitbreiden van de zuivelfabriek van FrieslandCampina, maar wel tegen het plan zoals het tot nu toe is gepresenteerd.

De stichting betreurt het, wanneer melkveehouders veronderstellen, dat dit ook tegen hen is gericht. Dat is absoluut niet het geval: melkveehouders houden ons weidelandschap juist in stand.

U kunt de stichting steunen met een gift op bankrekening NL05RABO0330970658 ten name van Stichting Behoud Boterdiep.

Bestuur Stichting Behoud Boterdiep,
Jan Sietsema, voorzitter
Lolke Weegenaar, secretaris
Harry Hoving, penningmeester
Email: [email protected]

Reacties

article
124015
BEDUM – Stichting Behoud Boterdiep heeft van alle politieke partijen die meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen op
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20181108/stichting-behoud-boterdiep-brengt-stemwijzer-politieke-partijen/
2018-11-08T17:30:41+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2018/11/08171531/ARD_0754.jpg
Nieuws