Trots van de Groninger wordt in het nieuwe gemeentewapen weerspiegeld

HET HOGELAND – Na de nodige ophef over de nieuwe gemeentenaam ‘Het Hogeland’ (in plaats van Hoogeland) en de groene ‘H’ is het nieuwe gemeentewapen, dat woensdagavond is gepresenteerd, een welkome verrassing.De verantwoordelijke stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de historische verenigingen en de burgemeesters van de vier gemeentes, heeft gekozen voor een ontwerp waar de historische identiteit van het vroegere Ommeland Hunsingo, fantastisch uit komt.

De heer Redmer Alma presenteert het nieuwe gemeentewapen
Het ontwerp is vervaardigd door heraldisch tekenaar Piet Bultsma. Het ontwerp is door de stuurgroep herindeling BMWE unaniem goedgekeurd. Ook de Hoge Raad van Adel heeft positief geadviseerd. Aan het wapen moet nog wel bij Koninklijk Besluit goedkeuring worden verleend, maar dat stond presentatie niet in de weg. De heer Redmer Alma van de historische vereniging uit Baflo mocht het wapen presenteren uit uitleg geven.
Uiterlijk
Het wapen bestaat voornamelijk uit de kleuren blauw en groen. In het blauwe gedeelte staat op een groene gewelfde grasgrond een stappend paard met een goudkleurige,  aanziende ruiter met in zijn rechterhand een lans met daaraan een vaan met drie rechthoekige slippen.
Achter de ruiter zit een dame in amazonezit. Ze heeft haar rechterarm op zijn rechterschouder en haar linkerarm in haar zij. Beiden zijn middeleeuws gekleed. Linksboven* staat een zevenpuntige ster. In het gras zijn twee gouden, schuingekruiste tarwe- aren zichtbaar. Het schild is bedekt met een gouden kroon van vijf bladeren.
Toelichting op het gemeentewapen
Het grondgebied van Het Hogeland beslaat nagenoeg het grondgebied van het vroegere Ommeland Hunsingo. Daarom is ervoor gekozen om aansluiting te zoeken met het oude wapen van Hunsingo, dat teruggaat op het zegel uit de 13de eeuw. Één of meer personen te paard, vergezeld van dieren en hemellichamen vormen een opvallend element in de wapens van dit gebied.
De betekenis is niet duidelijk, maar wel opvallend voor dit gebied.
Daarnaast is er voor gekozen om de kleuren groen (verwijzend naar de wierde en de naam van de nieuwe gemeente) en blauw (verwijzend naar de Waddenzee en de altijd hoge (blauwe) luchten. De twee gekruiste tarwe- aren verwijzen naar de agrarische sector en de schoonheid van de vaak goudgele akkers.
Van de huidige gemeentewapens die vervallen is de vijfbladige kroon en de wapenspreuk ‘Ex Undis’ (uitstaan uit de golven) overgenomen.
Burgemeester Marijke van Beek: “De trots van de Groninger wordt in het nieuwe gemeentewapen weerspiegeld.”

Reacties