Wethouder Blok: ‘Vissers verdienen onze aandacht’

Foto: Archief HN

DEN HAAG – Wethouder Harmannus Blok heeft nog maar kort de portefeuille ‘Visserij’, maar de Sauwerder met het boerenhart, heeft zeker een klik met de natuur en inmiddels ook al met de hardwerkende vissers, die hij in het gesprek een aantal keren ‘natuurbeheerders’ noemt.

Blok: “De visserij is een interessante sector. Het hoort bij ons gebied, heeft veel verschillende facetten, moeilijkheden en uitdagingen. Als je ziet waar de vissers allemaal mee te maken hebben: prijsfluctuaties, allerlei (inter)nationale regel- en wetgeving, natuurbescherming, ruimte, weersomstandigheden en calamiteiten, zoals nu met de containerramp. Er wordt wel eens gezegd of gedacht dat vissers natuurbarbaren zijn, maar dat zijn ze absoluut niet. Vissers vinden het goed om aan een beter milieu mee te werken, maar de overheid moet knopen doorhakken. Als je, als overheid, vindt dat er teveel vissers zijn, dan moet je er óók wat aan doen. Uitkopen is een mogelijkheid, maar dan wel ruimhartig, is mijn opvatting.

Wethouder Blok bezocht vorige week dinsdag Visserijpoort, dat in Nieuwspoort Den Haag werd gehouden. Het thema was, om de link met gemeente Het Hogeland te houden: ‘Ruimte’, ruimte op de Noordzee, de zee in het algemeen.

Vissers zijn de oudste gebruikers van het zilte water, maar het lijkt erop dat zij zich het meest moeten aanpassen aan de veranderde omstandigheden op de (Noord)zee.

De dreiging houdt de vissers erg bezig, de opkomst was dan ook zeer hoog. De deelnemers aan deze Visserijpoort, waaronder leden van de Garnalenvissersbond, waar het visiedocument ‘Ruimte voor Visserij in de Noordzee vol windmolens’ van vrijwel de hele Nederlandse visserijsector, werd besproken, kwamen uit het hele land.

Hoeveel en wat voor plannen en visies de vissers ook op tafel zullen leggen, met wie ze ook aan tafel komen te zitten, het is duidelijk dat de windmolenparken en de geplande bouw van nog veel meer windmolens de visserij enorm zal beperken.
De energietransitie gaat volgens in een ‘roekeloos’ tempo, maar de vissers willen blijven vissen. Ze hebben recht op een gezond toekomstperspectief. Misschien met waarschijnlijk andere schepen en vrijwel zeker met minder schepen.

Wethouder Blok: “Ik ben vooral geschrokken van de ruimte die op zee wordt gebruikt voor olie- en gasplatforms, de scholbox en andere verboden zones en gesloten gebieden, defensiegebieden, verkeersscheidingsstelsels en, vooral, steeds meer windmolenparken. Bij de platforms kan niet gevist worden, maar als je bedenkt dat een visser niet eens in de buurt mag komen, dan blijft er maar weinig ruimte over. In de nieuwe kabinetsplannen moeten windmolens op zee 15x meer kilowattuur opwekken. Je zou het niet zeggen, maar 20% van de Noordzee komt vol te staan met windmolens. Geen vrolijk vooruitzicht voor de visserij. Als gemeente hebben we niet direct invloed op de problematiek en uitkomsten, maar we moeten alle mogelijkheden aanwenden om ‘onze’ vissers bij te staan, ze verdienen onze aandacht.”

Reacties