Informatiebijeenkomst Sportlandschap Winsum West

Foto: Peter Ritzema

WINSUM – Op dinsdag 9 april organiseerde de gemeente het Hogeland een informatieavond over Sportlandschap Winsum West. De oude raadszaal van het gemeentehuis in Winsum was goed gevuld met circa 50 omwonenden, verenigingen en belangstellenden.

Na een inleiding door de gemeente werden de plannen toegelicht door de heer de Groot van de firma Krinkels. Krinkels is verantwoordelijk voor de aanleg van 3 nieuwe voetbalvelden (2 kunstgrasvelden en 1 natuurgrasveld) en de infrastructuur rondom het nieuwe sportpark. De bouw van het nieuwe clubgebouw voor vv Winsum valt niet onder de opdracht. Op dit moment is nog niet bekend wie het nieuwe clubgebouw zal realiseren.

De afgelopen maanden zijn al voorbereidende werkzaamheden verricht. Op maandag 15 april zal het clubgebouw van vv Winsum op Schiligeham worden gesloopt. Dit is nodig in verband met de aanleg van de nieuwe weg. Er zal worden gestart met het noordelijke deel. Voor het zuidelijk deel (aansluiting Garnwerderweg) wordt de uitspraak van de Raad van State afgewacht. Ook het hockey- en korfbalveld wordt straks met de nieuwe weg ontsloten, waarbij ook parkeergelegenheid wordt gecreƫerd. Bedoeling is om de werkzaamheden in het voorjaar van 2020 definitief af te ronden.

Met de diverse ondernemers en verenigingen in het gebied heeft afstemming plaatsgevonden en zijn afspraken gemaakt over onder andere de bereikbaarheid en mogelijke verkeershinder. Er is een speciale website (www.sportlandschapwinsumwest.nl) ingericht met informatie over de voortgang en de plannen. Tot slot werden diverse vragen beantwoord uit het publiek. Zo werd er aandacht gevraagd voor de verbreding van de inrit Schiligeham voor het bouwverkeer.

Op dinsdag 16 april zal om 16:00 het officiƫle bouwbord worden onthuld bij de papiercontainers van de Bazuin. Aansluitend is er een borrel bij Marenland Recreatie.

Reacties

article
135514
WINSUM – Op dinsdag 9 april organiseerde de gemeente het Hogeland een informatieavond over Sportlandschap
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20190412/informatiebijeenkomst-sportlandschap-winsum-west/
2019-04-12T14:55:28+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2019/04/12145213/foto-1.jpg
Nieuws, Sport