Noorderzijlvest vervangt 21 bruggen

De brug in Warfhuizen
Foto: Berto Merx

GRONINGEN – Dit jaar is het Waterschap Noorderzijlvest begonnen met de voorbereiding voor de aanpak van de vervanging van de bruggen in Warfhuizen, Zwijntil (’t Zand), Dieftil (Oosterwijtwerd), Oosterwijtwerdertil (Oosterwijtwerd), Munstertil (Winsum).

Het Waterschap Noorderzijlvest vernieuwd in totaal 21 bruggen. Vorig jaar zijn de voorbereidingen voor de eerste vier vervangingen al van start gegaan. In totaal staan er tot 2023 dus 21 bruggen voor vervanging op het programma van het waterschap. Het gehele project is begroot op 7,5 miljoen. 

Het waterschap vervangt de bruggen omdat de staat van onderhoud slecht is. “Noorderzijlvest zet met deze klus naast veiligheid in op duurzame en circulaire vervanging,” zo laat een woordvoerder weten. Het waterschap heeft de begeleiding van deze opdracht inmiddels kunnen gunnen aan ingenieursbureau RoyalHaskoning/DHV. 

Er wordt elk jaar een cluster van een aantal bruggen tegelijk aangepakt. “Het waterschap, het ingenieursbureau en de nog te selecteren aannemer vormen samen een bouwteam waarin de opgave inclusief de duurzame en circulaire ambitie concreter wordt. De duurzame aspecten kunnen bijvoorbeeld zitten in eventueel hergebruik van materiaal, minder transport tijdens de bouw of makkelijker modulair bouwen,” aldus Noorderzijlvest.

Volgens de Wegenwet is een brug een onderdeel van een weg. Beheer en onderhoud van de wegen waarin deze bruggen liggen, horen bij de gemeente. Het waterschap neemt met deze operatie haar verantwoordelijkheid in het borgen van de veiligheid en een goede staat van onderhoud van bruggen die nu nog in haar beheer zijn. Het waterschap is in gesprek met de betrokken gemeenten om beheer en onderhoud op termijn over te dragen.

Reacties