Gemeente wil ‘Wiepoopad’ Winsum aanpassen voor fietsers

Foto: HogelandNieuws

WINSUM – Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad voorstellen een krediet van 300 duizend euro beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de onderdoorgang onder de N361 in het ‘Wiepoopad’ langs het Winsumerdiep in Winsum.

De onderdoorgang in het gemeentelijke wandelpad wordt geschikt gemaakt voor fietsverkeer. Daarmee ontstaat een veilige fietsverbinding tussen het oostelijk en het westelijke deel van het dorp. Fietsers moeten nu de N361 nog oversteken. Om de onderdoorgang in het pad geschikt te maken voor fietsers zijn technische aanpassingen nodig. In het kader van het project ‘N361-Veilig’ draagt de provincie Groningen twee ton bij in de kosten. De aanpassing van het pad is onderdeel van herinrichting van de N361 binnen de bebouwde kom van Winsum. Dat project staat gepland voor komend jaar. Met de werkzaamheden aan de onderdoorgang in het pad wordt na de bouwvak in 2020 begonnen.

Reacties