Ondernemers Het Hogeland tekenen convenant met gemeentebestuur

Foto: HogelandNieuws

HET HOGELAND – Wethouder Eltjo Dijkhuis opende dinsdagmiddag Het Hogelandplein op de Noordelijke Promotiedagen in de Martiniplaza te Groningen. Na de opening ondertekenden acht ondernemersorganisaties en de gemeente een convenant. Daarmee wordt het ‘Ondernemersplatform Het Hogeland’ een feit. De acht ondernemersorganisaties en de gemeente Het Hogeland verklaren zich in het convenant te zullen zetten voor een gezond economisch klimaat in Het Hogeland.

Het platform wil, naast ontmoetingspunt voor ondernemers en gemeente, ook een bindmiddel gaan vormen tussen het ‘maatschappelijk middenveld’ en ondernemers. Het doel is uiteindelijk te komen tot een gezonde, vitale, duurzame en veerkrachtige economie in de gemeente. Het platform is geïnspireerd op een vergelijkbare organisatie die in de gemeente Winsum bestond. Het initiatief voor het platform was afkomstig van de acht ondernemersorganisaties.

Wethouder Eltjo Dijkhuis over het platform: “Ik ben blij met de komst van het platform. Als gemeente hebben we natuurlijk belang bij goede, constructieve verhoudingen met het bedrijfsleven. Het platform kan daar een heel belangrijke rol in vervullen. Verder is Het Hogeland qua oppervlakte natuurlijk een flinke gemeente. Het platform kan afstanden tussen ondernemers onderling overbruggen.”

Reacties