Echte opdrachten over ‘water en klimaat’ voor Groninger technasia

Foto: Noorderzijlvest.

GRONINGEN – In de komende maanden is waterschap Noorderzijlvest opdrachtgever voor alle technasia in het eigen beheergebied. De VWO en HAVO groepen van verschillende scholen gaan aan het werk met opdrachten die alles met het thema ‘water en klimaat’ te maken hebben.

Noorderzijlvest werkt vaker met technasia. Nu is het voor het eerst dat alle scholen voor het waterschap als hun opdrachtgever kozen. Het Praedinius gymnasium, het Stadslyceum en het Harens Lyceum in combinatie met het Montessori Groningen doen met hun VWO-4 klassen (en deels de Havo-4 klassen) mee aan een gezamenlijke opdracht over klimaatadaptatie.

De leerlingen mogen een creatief en vernieuwend plan voor een stedelijk gebied ontwerpen. Daarbij staat centraal dat het gekozen gebied zo slim mogelijk wordt ingericht, zodat de gevolgen van hittestress en wateroverlast minder worden. De leerlingen presenteren hun oplossingen op het JongerenEvent Water & Klimaat op 13 februari 2020. Ook de tweedeklassers van het Praedinius gymnasium worden door het waterschap begeleid bij hun opdracht ‘Klimaatadaptatie in de binnenstad’. De focus ligt op leefbaarheid bij het herinrichten van de stad om op klimaatveranderingen in te spelen.

RSG De Borgen vroeg Noorderzijlvest om een opdracht voor de zogenaamde ‘Technasium TopAward’. Dit is een landelijke wedstrijd voor VWO-3 en HAVO-4 klassen. Zij gaan de uitdaging aan om een bouwkundig ontwerp te maken van een klimaatbestendig en duurzaam infrastructureel kunstwerk. Zij kiezen hiervoor uit de kunstwerken die voor het waterschap daadwerkelijk op de planning staan voor het project ‘Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier’. Het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering (de adaptie) is een belangrijke opgave in het werk van het waterschap. Frisse en creatieve ideeën zijn daarbij altijd welkom. Om het voor zowel het waterschap als de leerlingen realistisch en interessant te maken, zijn de opdrachten dus gekoppeld aan bestaande vraagstukken.

Reacties